“İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları” Çalıştayı’na katıldık.

ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ve ÇEKUD Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara’da düzenlenen “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı”na katıldı.

13 Ekim Çarşamba günü başlayan ve bugün sona erecek olan çalıştayda, yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası başta olmak üzere orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması konuları değerlendiriliyor.

Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de büyük orman yangınları meydana geldi. Bu sebeple, sürdürülebilir orman yönetimine yönelik tehdit oluşturan orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele faaliyetlerinde uygulama, araştırma ve uygulamayı kolaylaştırıcı tedbirler belirleme ve yangınlar hakkında topluma doğru bilgi aktarma gibi temel konuları içeren “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları” çalıştayı düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara’da 13 Ekim 2021 Çarşamba günü başlayan çalıştay bugün (15 Ekim) sona erecek. Çalıştayda, yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası başta olmak üzere orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması konuları değerlendiriliyor. Çalıştaya ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Başaran, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Yılmaz ve Genel Sekreter Süleyman Coşar katıldı.

Çalıştayda “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları” sebepleri ve alınması gereken önemlere yönelik oturumlar gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarına dikilecek fidanların, bölgenin doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacağını belirterek, gelecek ilkbaharda yanan orman alanlarının peyderpey yeşil hale geleceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çalıştaya ilişkin, “Orman yangınlarının verdiği zararı en aza indirmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı ile doğru ve etkin teknolojinin kullanılarak, ülkemizin sahip olduğu imkân ve ekipmanların değerlendirilmesi adına çok değerli fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ayrıca sizlerin değerli katkılarıyla, çalıştayın orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadelede yeni kurumsal politikalar üretme yolunda çok önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz.” dedi.

Çalıştayda dokuz ana başlık belirlendiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, bu başlıkların, yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangın öncesi yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanlar ve korunan alanların dayanıklı hale getirilmesi ve bakımı, yangın öncesi iklim değişikliği ve küresel ısınma çerçevesinde mevcut araç-gereç ve insan kaynaklarının değerlendirilmesi, yangın süresince orman yangını yönetim organizasyonu, yangın süresince akut durumlarda insan, diğer canlılar, korunan alanlar, meskun mahal ve sanayi tesislerinin korunması, yangın sonrası yanan alanların yeniden orman haline getirilmesi, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar ve Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliğinin kurulması olduğunu ifade etti.

Tam adı “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı” olan programda, Orman Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve yöneticilerinin yanı sıra ODTÜ, Gazi, Bilkent, İstanbul, Artvin, Kastamonu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi pek çok üniversiteden katılan çok sayıda akademisyen görüşlerini aktarıyor. Çalıştayda ayrıca ÇEKUD gibi çevreci sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı kurumlar ve yerel yönetimler de yer alıyor.

370 katılımcıyla tamamlanan çalışma gruplarının değerlendirmeleri, bir sonuç bildirgesi olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı Sonuç Bildirgesine ulaşmak için tıklayınız​.