ÇEKUD Olağan Genel Kurulu’na Bekliyoruz

GENEL KURUL DAVETİ

Tarih: 26.03.2024

Konu : Genel Kurul Daveti

 

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18/04/2024  günü saat 14:00’da dernek merkezinde  aşağıda yazılı gündeme gore yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluğa bakılmaksızın   25/04/2024 tarihinde dernek merkezinde saat 14:00 da aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem aşağıda belirtilmiş olup katılımınızı rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Eyüp DEBİK

 

 

      GENEL KURUL GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  3. Dernek mali raporlarının görüşülmesi, Gelecek dönem bütçesinin müzakeresi,
  4. Yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi,
  5. Derneğin uluslararası faaliyet yapması ve uluslararası iş birliklerinde bulunması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  6. Derneğin federasyon kurması, kurulmuş federasyonlara üye olması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  7. Yönetim kuruluna verilecek huzur haklarının belirlenmesi, ödeneklerin belirlenmesi,  dernekte fiilen çalışacak yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  8. Derneğin gayrimenkul alması, gayrimenkul satması, derneğe bağışlanacak gayrimenkullerin kabul edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış,