Türkiye’nin Havza Bazında İlk Taşkın Yönetim Planı Hazırlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su  Yönetimi  Genel  Müdürlüğü  Taşkın ve  Kuraklık  Yönetimi  Daire  Başkanlığı tarafından organize edilen Yeşilırmak  Havzası  Taşkın  Yönetim  Planının  Hazırlanması  Projesi’nin   açılış  toplantısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU’ nun katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD)’nin de katıldığı toplantıya Yeşilırmak havzasında yer alan  on bir  ilden (Sivas, Giresun, Erzincan, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ) temsilciler ile üniversitelerden  ilgili  bölümlerin  temsilcileri, Tarım Bakanlığı  İl  ve  İlçe  temsilcileri, meteoroloji  ve  çevreyle  ilgili  sivil  toplum  kuruluşlarının  temsilcileri  katıldı. Toplantıda ÇEKÜD’ü Yozgat İl Temsilci Yardımcısı   Nuri  Arıkan  temsil etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU toplantıda yaptığı konuşmada projenin hayırlı olmasını temenni ederek son yüz yılda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her köşesinde sanayi, nüfus artışı, kırsaldan kente göç olayları gibi çeşitli olumsuz etkilerin bulunduğunu, bunun temel noktasının da küresel ısınma olduğunu vurguladı.

Sayın KADIOĞLU, “Türkiye’de son 20 yılda yaklaşık 800 taşkının meydana geldiğini, 650 vatandaşımız hayatını kaybettiğini, 500 hektar alanın taşkın nedeniyle yok olduğunu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık zararın meydana geldiğini ifade etti. 2 milyar dolarlık zararın telafi edilebileceğini, 500 hektarlık alanın geri kazanılabileceğini ancak 650 vatandaşımızın geri getirilme şansının olmadığını bu nedenle de taşkınla mücadelenin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Yeşilırmak Havzası’nın taşkın yönetim planı hazırlanması açısından pilot proje olacağını ve projenin 11 ili kapsadığını dile getiren Kadıoğlu, geriye kalan 24 havza için de benzer çalışmanın yapılacağını belirtti.

Bakanlık olarak 2010 yılını Taşkınla Mücadele yılı ilan ettiklerini ifade eden Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU ülke genelinde taşkınların havza bazında yönetilmesi çalışmalarına başlandığını ifade etmiş. Üst havzalarda erozyon ve sel kontrol çalışmalarının yanı sıra dereler üzerinde birçok taşkın taşkın önleme tesisinin de tamamlanarak taşkınlara karşı birçok tedbirin bakanlık olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Bu projenin çıktıları vasıtasıyla havzadaki yatırımlarının daha sağlıklı planlanarak verimin artacağını, ekonomik kayıpların azalacağını, halkın ve mahalli idarelerin taşkın hususunda bilinçlenmesi ve farkındalığın artması neticesinde can kayıpları olaylarının bir daha yaşanmayacağını ifade etti.

Ayrıca projenin sadece Orman ve Su İşleri bakanlığını değil tüm Türkiye’nin projesi olduğunu sahada bizzat yer alan kurum ve kuruluşların bu önemli projeyi sahiplenmesi gerektiğini bu sayede projenin çıktılarının daha sağlıklı olacağını ve çıktıların daha faydalı olacağını belirterek ülkemizin çeşitli illerinden gelen katılımcılara katılımlarından ve verdikleri destekler için teşekkür etti.

Yeşilırmak  Havzası  Taşkın  Yönetim  Planının  hazırlanmasını  üstlenen  firmanın mühendislerinden Yönetim  Kurulu Üyesi Nurullah  Sezen, yaptıkları  çalışmalar  hakkında  bilgi  verdi. Yeşilırmak  havzasında  yer  alan  11  ili  içine  alan  çalışmalarında  bölgenin  coğrafik  yapısından , aldığı  yağış  miktarından  ve  bölge  insanının  maddi durumlarından , okuma  yazma  oranına  varıncaya  kadar  kapsamlı  bir  çalışma  yaptıklarını  belirtti. İlgililerinden  kendilerine  yardımcı  olmalarını  istedi.

Uzun soluklu bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışmalarının her altı yılda bir güncelleneceğini ifade eden  Nurullah Sözen, bu çalışmaların diğer birimlerle de koordineli yürütüleceğini söyledi.

Programın öğleden sonraki oturumunda yapılan çalışma oturumunda Projenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan sayısal modellerden sağlıklı sonuçların alınabilmesi ve Taşkın Yönetim Planının sağlıklı bir şekilde oluşturulması için ihtiyaç duyulan verilerin ilgili Kurum ve Kuruluşlardan temin edilmesi ile proje çıktılarını kullanacak olan Kurum ve Kuruluşların projeden beklentileri hususunda katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunuldu.