KASNAK MEŞESİ

Kasnak meşesi, Türkiye’de yayılış alanı oldukça sınırlı olan, ülkemizin ekonomik değeri yüksek, önemli ağaç türlerinden biridir. Türkiye’ye özgü endemik bir tür oluşu, önemini daha da artırmaktadır. Türkiye’nin batı ve güney merkezindeki birkaç yerle sınırlı, büyük, yaprak döken bir ağaçtır. Geçmişteki yoğun ormansızlaşma nedeniyle tür artık nadirdir ve hala yıkıcı davranışlarla tehdit altındadır. Ağaç, kendi yerinde hem bir kereste kaynağı hem de süs amaçlı olarak oldukça değerlidir. Kasnak Meşesi endemik bir türdür ve Türkiye’de ağırlıklı olarak Anadolu’nun Akdeniz Bölgesi dağlarında bulunur. Diğer bazı bölgelerde az bulunmasına rağmen yalnızca Sultan Dağları, Kovada-illerindeki Küre Dağları’dır.