ÇEKUD 2. Ormancılık ve Su Şurası’nda

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs tarihleri arasında 500 katılımcı ile Afyonkarahisar’da toplandı.

ÇEKUD Bilim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Dikici’nin şura üyesi olarak katıldığı müzakerelerde, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hususlarında 101 karara imza atıldı.

Uzun süredir devam eden hazırlıkların sonucu gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası tamamlandı. Şura hazırlıkları, şura müzakerelerine esas olacak doküman ve belgeleri hazırlamak üzere 18 adet çalışma grubu ile muhtelif alt çalışma grupları tarafından yapıldı. Şura belgelerini hazırlayan 18 adet çalışma grubu ise Bakanlık birimleri, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 800 kişi ile bu çalışmalarını tamamladı.

İleriye Dönük Strateji ve Politikalar Müzakere Edildi

5-7 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan ve açılış konuşmasını da Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yaptığı şurada, ülkemizin sahip olduğu orman ve su kaynaklarının yönetiminde ileriye dönük strateji ve politikalar masaya yatırılarak karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla müzakere edildi.

300’ü şura üyesi olmak üzere 500 kişi ile gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası’nda su, ormancılık, iklim ve meteoroloji, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik ile çölleşme ve erozyonla mücadele komisyonları oluşturuldu.

Komisyonlarda alınan kararlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uhdesinde olan su, ormancılık, doğa koruma gibi hususlardaki çalışmalarına yön verecek, bu konulardaki strateji belgelerine, eylem planlarına rehberlik edecek ve Bakanlığın 2023 hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacak.

Bundan sonraki süreçte alınan kararlar Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun onayıyla yayınlanacak. Sonrasında ise alınan kararların uygulamaya geçirilmesi maksadıyla eylem planları hazırlanacak ve bu kararlara ilişkin gerçekleşmeler 4 yıl önce düzenlenen 1. Ormancılık ve Su Şurası’nda olduğu gibi mütemadiyen izlenecek.