ÇEKUD Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu tarafından;

2018 yılı Nisan ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısının dernek merkezinde 18.04.2018 günü saat:19,00 de aşağıdaki gündemle toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 25.04.2018 günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın toplanmasına,

Toplantının yer, tarih, saat ve gündeminin derneğimize ait www.cekud.org.tr  sitemizden ilan edilmek suretiyle üyelerimize duyurulmasına,

Karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

a)      Açılış ve yoklama,

b)      Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Başkan Yardımcısının

ve katip üyelerin seçilmesi,

c)      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Faaliyet raporlarının okunması,

d)      Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması,

e)      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi,

f)       Dilek ve temenniler,

g)      Kapanış,

Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılmalarını bekliyoruz.