ULUDAĞ OBRİZYASI

ULUDAĞ OBRİZYASI

Bu bitki Türkiye için endemiktir. Başta Uludağ’da olmak üzere, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde yetişir. Çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 30 cm ile 50 cm arasında olabilir. Çiçeklenme dönemi Nisan – Ağustos arası, tohunların olgunlaşma dönemi Temmuz – Ekim arasıdır. Çiçekler erdişil (erkek ve dişi organlar bir arada) ve arılar aracalığı ile tozlaşır. Bitki kendi kendini dölleyebilir. Çiçekleri 4 taçyapraklıdır. Tür örneği ilk kez Uludağ’da toplandığı için Uludağ Obrizyası adı verilmiştir. Taşlık, kayalık alanlar, bozkır benzeri yerlerde bulunurlar.