Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu Sona Erdi

ÇEKÜD, çevre sorunlarının çözülebilmesi için yapılan akademik çalışmaların kamuoyu ile paylaşılabilmesi ve çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilebilmesi için Karabük Üniversitesi işbirliği düzenlenlediği ve 10 oturum halinde 50 bildiri ve 10’un üzerinde poster sunumu yapıldığı “Tüketim Toplumu ve Çevre” konulu sempozyum sona erdi.

KBÜ Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz konferans salonu’nda gerçekleşen sempozyuma AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Karabük Vali Vekili Abidin Ünsal, Rektör Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Başkanı Süleyman Yorulmaz, Üniversite Dekanları, Akademik ve İdari Personel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığından yetkili kişiler ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile çok sayıda yerli ve yabancı uzmanlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Başkanı Süleyman Yorulmaz, böylesine önemli bir konuyu gündeme taşımaktan ve böylesine önemli bir sempozyuma katkıda bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “ Uluslararası küresel toplantılarda en çok tartışılan iki ana konunun küresel ekonomik kriz ve küresel çevre sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Hızla yayılan bilginin hızla gelişen sanayiye endüstri ve teknolojinin küresel sorunlara çözüm üretemediğini hepimiz görüyoruz. Peki, buna rağmen neden en çok ihmal ettiğimiz konuların başında çevre sorunları geliyor. Anlaşılan o ki bilgi çağı insanları mutlu edemiyor. Artan sosyal refaha rağmen üretilen paylaşılan bilgiler, yaşam kalitemizin artması için yeterli gelmiyor. Kaliteli yaşamın sloganı haline getirilen konfor hayatımıza bir şeyler katmak yerine hayatımızdan bir şeyler çalmaya devam ediyor. İnsanoğluna kendi geleceğini yok etme pahasına içinde büyüttüğü hırs elma şekeri gibi sunulmaktadır. Umursamazlığımızın faturası her geçen gün kabarmaktadır. Bu fatura 198 ülkenin her bir ferdine 7 milyar insanın ailesine ödettirilmektedir. Kısacası durum artık vahimdir. Dünyadaki mevcut çevre kirliliği son 35 yılda meydana geldi. Ekolojik çeşitlilik son 40 yılda %30 oranında azaldı. Toplu balık ve kuş ölümleri, orman yangınları her geçen gün artmaktadır. 20 Haziran’ da Rio kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ‘na katılan gelişmiş ülkeler 20 yıldır başarılamayan karaların üzüntüsünü hep birlikte kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu sempozyumla sorunların gerçek nedenlerini ortaya koyup, bunları teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koyacağız. Çevre kuruluşları ve bilimsel çalışma yapanlar bilim adamlarımıza katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Dünyada bilinçsiz tüketimin hızlanması ile dünyanın yaşlanmaya başladığını söyleyen Karabük Vali Vekili Abidin Ünsal ise, “Son zamanlarda hepimizin duyduğu önemli bir şeyler var. Bunlar bilgi toplumu, globalleşen toplum ve globalizmdir. Bunların sonucunda hepimizi mal ve hizmet bombardımanına tutuluyoruz. Bu gün burada çevrede olanları sorgularsak, çevreyi bu hale kimler ve ne getirdi diye sorarsak cevabi şüphesiz ki insan olur. Dünyanın ilahi bir dengesi vardır, bu denge bozulduğu zaman çevre eninde sonunda intikamını alıyor. Üniversitemizde gerçekleştirilen bu konferansın ilimize, ülkemize ve dünyamıza faydalı sonuçlar vermesinin umut ediyorum” diyerek sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin UYSAL; “Hepinizin yakinen bildiği gibi, Üniversitemiz çok değişik ulusal ve uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yaparak bütün gelişmeleri yakından takip ederek hem üniversitemizde hem ilimizde hem de dünyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün de yine çok fazla farkındalık yaratacak olan çevre konusunu ele alacağız. Toplumları değiştirmeye çalışırız ama asla kendimizi değiştiremeyiz. Bugün dünyada tüketim ve israf çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Hepimizin evinde birçok eşya vardır fakat baktığımızda bunların ne kadarını kullanıyoruz. İhtiyaçlarımızı biz mi belirliyoruz yoksa televizyonda seyrettiklerimiz ya da dergilerde gördüklerimiz mi belirliyor. Bizim kültürümüz ilahi mesajlarla şekillenmiştir ve bu mesajlarda israfa yer yoktur. Bunun için elimizden geldiği kadar tüketimlerimizi bilinçli bir şekilde yapmalıyız.” dedi.  Üniversitemizde gerçekleştirilen ‘Tüketim Toplumu ve Çevre’ konulu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve olaya çok farklı açıdan bakılmasına sebep oldukları için ÇEKÜD üyelerine şükranlarını arz eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin UYSAL; “İki gün devam edecek olan sempozyumun başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son olarak açılış konuşmasını yapan Karabük Milletvekili ve TBMM Çevre Başkan Vekili Sayın Osman KAHVECİ, Karabük Üniversitesi ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından olan çevreyi, ÇEKÜD ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği ile dile getirerek, çözüm yolları için yapılan gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek; “Bu gün burada hızlı nüfus artışı, sanayi ve doğal kaynakların düzgün kullanılmayışından dolayı çıkan sonuçları konuşacağız. Üretim ve tüketim arasında bir bağlantı olduğu gibi tüketim ve zenginlik arasında da bir bağlantı vardır. Kişilerin gelirleri arttıkça tüketim artıyor, gelir azaldıkça da tüketim azalıyor. Bu gün baktığımız zaman dünya nüfusun %20 sini oluşturan zenginler kaynakların %80 ini kullanırken geri kalan %80 i ise kaynakların %20 sini kullanmaktadır.  Küresel ısınmayı en çok artıran etmenlerden birisi çevre kaynaklarının en çok enerjide kullanılmasıdır. Isıtmadan tutunda enerjiden, petrolden doğalgaza kadar enerjide kullanılan maddelerin çoğu dünyanın gündeminde küresel sorun olarak ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi çevre kirliliğinin en büyük sorunu atıklardır. Bir kişi yılda 420 kilo atık çıkarır bu atıkların %20 sini ise evrensel atıklar oluşturur. Bugün ‘ Hiç atık üretmeyen aile ve çevre istiyoruz’ diye bir slogan vardır. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi, evet olabilir. Atıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman atık oluşmaz. En basit örneği; artık bilinçli aileler alışverişe plastik poşet kullanımı yerine, bez torbalar kullanıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor: Toplum bilinçlendiği takdirde çevre kirliliğini azaltırız’’ dedi. Konuşmasında doğal kaynaklar, çevre kirliliği ve atık malzemelerle ilgili bilgiler veren Karabük milletvekili Sayın Osman KAHVECİ konuşmasını; “Hepimiz yaşanabilir bir ülke istiyoruz. Bunun için üniversitemiz, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları birleşerek, halkı bilinçlendirerek bilinçli bir üretici ve bilinçli bir toplum oluşturmalıyız.” diyerek sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen çağrılı konuşmalarda ilk olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Daire Başkanı Sayın Dr. Bülent SÖNMEZ,  Türkiye küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından riskli ülkeler arasında yer aldığını söyleyerek; İklim değişikliği; toprak ve su kaynakları, tarım ve çevre etkileşimi, Kurak ve yarı kurak alanların dağılımı, su kıtlığı, gıda güvenliği, GTHB politika ve önlemleri, tarımsal kuraklık yönetim sistemi, su kalitesini etkileyen tarımsal etmenler, toprak tuzluluğu, Türkiye çorak ıslahı rehberi, sulama ve sulanan alanlarda tuzluluk, basınçlı sulama yöntemlerinde sulama rehberleri, Türkiye’de akarsu havzalarını sulama suyu ve tuzluluğu, Türkiye’deki toprak erozyonun durumu, Pestisit tüketimi, gübre tüketimi, nitrat direktifinin uygulanması, Hassas tarım teknolojileri, Sürdürülebilir tarım ve çevre açısından değerlendirme ve sonuçları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını ve sınırlı su kaynaklarına sahip olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ; Suyun önemi, dünyadaki suyun dağılımı, dünyadaki toplam su potansiyeli ve su kaynaklarının dağılımı, Türkiye’ nin yer altı ve yüzeysel su potansiyeli, Türkiye’deki suyun kullanım alanları, Türkiye’deki su kaynaklarının havzalara göre dağılımı, su kaynakları üzerindeki baskılar, suyu baskı altına alan unsurlar, nüfus artışı ile su kullanımı arasındaki oranlar, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, tüketim politikaları ve gelecekte neler olacağı konuları hakkında bilgi verdikten sonra Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevlerini, yapmış olduğu çalışmaları ve gelecekle ilgili olarak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Kalitesi İzleme Proje Danışmanı Sayın Henk STERK; Yeşil Ekonomik Büyüme’nin ne olduğu ve Yeşil Ekonomik Büyüme’nin Gayri Safi Milli Hasıla ile olan ilişkisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak Royal Haskanin DHV kurunda Çevre Mühendisliği yapan Sayın Roy Van EIJSDEN  ‘Su Ayak İzi’nin ne olduğundan bahsetti. Sayın Roy Van EIJSDEN ‘ Su Ayak İzi’nden bahsederken suyun üretimde çok önemli olduğunu vurgularken yapılan üretimin çevreye vermiş olduğu zararları örnekler vererek açıkladı.

Çağrılı konuşmaların bitiminden sonra sempozyum katılımcıları hep beraber Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı’nda ÇEKÜD tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdiler.

“Tüketim Toplumu ve Çevre” sempozyumun öğleden sonra üç farklı yerde gerçekleştirilen 6 oturumla devam etti. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve oturum başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Eyüp DEBİK’in yaptığı ‘ Su Kirliği- Atıksu’ konusunda bildiriler sunulduktan sonra yine Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Durmuş KAYA’nın oturum Başkanlığı’nda ‘Tarım ve Çevre’ konulu bildiriler sunuldu. Yine  Üniversitemiz Merkezi Derslik Binası’ndaki dersliklerde Oturum Başkanlığı’nı Sayın Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER’in yaptığı ‘Çevre Sorunları’ konusunda, Oturum Başkanlığı’nı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU’nun yaptığı; ‘Hava Kirliği -1’ konusunda, Oturum Başkanlığını Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Hür Mahmut YÜCER’in yaptığı ‘Sosyoloji’ konusunda ve son olarak Oturum Başkanlığı’nı Üniversitemiz Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim KADI’nın yaptığı; ‘ Hava Kirliliği-2’ konusunda bildirimlerin yapılması ile sempozyumun ilk günü sona erdi.

“Tüketim Toplumu ve Çevre” sempozyumunun ikinci gününde Oturum Başkanlığını Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zeki TEKİN’in yaptığı; ‘ Tüketim ve Çevre-1’ konusunda, Oturum Başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Halil SAVAŞ’in yaptığı;  Tüketim ve Çevre-2’ konusunda, Oturum Başkanlığını Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Savaş AYBERK’in yaptığı, ‘Çevre -3: Endüstri ve Çevre’ konusunda, Oturum Başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN’ün yaptığı: ‘ Çevre-4: Katı Atık Yönetimi’ konusunda katılımcılar bildiriler sundular. Aynı zamanda gün boyunca poster sunumları da olacaktır.

Tüketim toplumu ve çevre ilişkisinin geniş bir akademik çerçevede ele alındığı ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiği “ Tüketim Toplumu ve Çevre” sempozyumu yapılan Safranbolu gezisi ile son buldu.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız