Rusya Krizi, Enerji Politikaları için Fırsat Olabilir

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payının artırılması gerektiğini belirtti. Bezci, Türkiye’nin özellikle hidrolik, rüzgar ve güneş olmak üzere önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çekti.

Bezci, “Yenilenebilir enerji bir milli güvenlik konusudur ve Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılması açısından kritik önem arz etmektedir” dedi.

Türkiye’nin toplam kurulu gücünün yüzde 33.3’ünü doğalgaz ile çalışan, yüzde 6’sını ise ithal kömürle çalışan santrallerin oluşturduğunu belirten Bezci, şunları kaydetti: “Ülkemizin yıllık doğalgaz ithalatı 20 milyar dolara yaklaşmaktadır. Tüketilen doğalgazın da yüzde 45’i enerji üretiminde kullanılmaktadır.”

Bezci, Rusya ile yaşanan krizin, Türkiye’nin enerji politikalarını gözden geçirmesi için fırsat olabileceğini vurgulayarak, “Biz Rusya’ya, elindeki enerji kaynaklarını satarak ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Rusya da bize bağımlı durumda. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılık azaltılırsa Türkiye hiçbir ülkenin nazını çekmek zorunda kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Millî Gazete

Bu haber kamu yararına paylaşılmıştır.