Ormana Emek Verenler Antalya’da Buluştu

Ormancılıkta Sektörel Planlamada 50. Yıl Uluslararası Sempozyumu 26 -28 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

ÇEKÜD Güney Anadolu Bölge Temsilcisi Orman Mühendisi İsmet Gümüş ve Antalya Bölge Temsilcisi Ümit Soner’in de katıldığı toplantılarda sektörel bazlı planlamanın tarihsel gelişimi ve son yıllarda yapılan veri tabanlı çalışmalar konusunda sunumlar gerçekleşti.

Sempozyumun açılışında konuşan Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi, 1917 yılından bugüne yapılan çalışmaları özetleyerek şu mesajı verdi:  “Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun ve yüzölçümünün % 55’i ormanla kaplı olduğu bilinen ülkemizde ormancılığımızın sektörel planlamasında 50 yılı geride bıraktık. Yenilenebilir kaynakların başında ormanlar gelmektedir. Ormanlar insanlığa pek çok fayda sağlamaktadır. Ülkemizde ilk planlamanın yapıldığı 1917 yılından bu yana yaklaşık yüz yıl geçmiştir. İlk Amenajman Planı, Sakarya ili Hendek ilçesinin ormanları için yapılmıştır. 1963 yılında ise maktalı planlama başlamış ve 1963-1972 yılları arasında ülke ormanlarının tamamının planlaması yapılarak, tüm Türkiye’yi sektörel bazda planlamayı başaran ilk kuruluş Orman Genel Müdürlüğü’dür.’’

Amenajman planlarının ormanlarımızın anayasası olduğunu vurgulayan Çiftçi, ‘’Ormanlarımızın planlı işletilmesi yanında orman varlığımızın artırılması konusunda seferberlik başlatılmış ve başarıya ulaşılmıştır. Son on yılda yapılan çalışmalarla bozuk ormanlar rehabilite edilmiş ve orman varlığımız 20,8 milyon hektarken, 2102 yılı sonu itibarıyla bu oran 21,7 milyon hektara çıkmıştır. Dünden bugüne kuş uçmaz kervan geçmez ormanların planlamasını yapmaya çalışan sizlere teşekkür ediyor, bu sempozyumun ülkemiz ve dünya ormancılığına faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman da, yakın zamana kadar sadece odun hammaddesi olarak görülen ormanlardan bu gün birçok alanda fayda sağlandığına dikkat çekerek, çalışmalar konusunda şu bilgileri verdi:’’ Dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri günlük yaşamlarında bir şekilde ormanlardan faydalanmaktadır. Bu faydalanma, odun hammaddesi, sağlık, ilaç ve barınma olarak sayılabilir. Ormanları korumadan biyolojik çeşitliliği ve toprağı muhafaza etmek neredeyse imkansızdır. Orman sektörel planlamasının yapılması sırasında tüm faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu amaçla Stratejik Geliştirme Planları hazırlanmaktadır. Bu planlarla ormanların iyileştirilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma eylem planları yapılmıştır. Ülkemiz üç bini endemik olmak üzere on bini aşkın bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Dünyadaki bitki türleri giderek azalırken, ülkemizde bulunan bu tür çeşitliliğinin günümüze kadar gelmesi, planlı ormancılık çalışmalarının sonucudur. Ülkemizde I. Ve II. Kalkınma Planlaması uygulanırken 1963-1972 yılları arasında ülke ormanlarının planlaması yapılmıştır. Son yıllarda ekosistem tabanlı yeni planlama yapılmaktadır.’’

Protokol konuşmalarının ardından sahneye gelen Özbekistan Devlet Orman Teşkilatı Müdürü Mansurhadja Hadjaev (Mansur Hocaev) ülkesindeki ormancılık çalışmalarına katkıda bulunan bütün Türk Ormancılarına teşekkür ederek, Bakan Yardımcımız Dr. Nurettin Akman ve Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi ’ye hediyeler takdim etti. Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman da Hadjaev’e plaket takdim etti. Programın devamında Amenajman çalışmalarına katkıda bulunan ve meslekte 50 yılını dolduranlara, emekli amenajman heyet başkanlarına, eski daire başkanlarına, meslekte 50 yılını dolduranlara ve üniversitelerde amenajman çalışmalarına katkıda bulunan akademisyenlere plaketleri verildi.

Kimler katıldı?

Orman ve Su İşleri Bakanı Yardımcısı Nurettin Akman, Orman ve Su İşleri Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça, Orman ve Su İşleri Müsteşar Yardımcısı Mahir Küçük, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mahir Küçük,  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi, Genel Müdür Yardımcısı M. Zeki Temur, Daire başkanları, Prof. Dr. Selahattin Köse, Prof. Dr. Hakkı Yavuz, Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, Prof. Dr. Ahmet Yeşil, Orman Bölge Müdürleri, Şube Müdürleri, Amenajman heyet başkanları, Prof. Dr. Ünal AŞAN, Prof. Dr. Rüstem Kırış, Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Prof. Dr. Sedar Carus, Prof. Dr. Kamil Şengönül, Fildendiya’dan Prof. Dr. Tiko Pukkala, Amerika’dan Pete Bettinger, Prof. Dr. Klonus Gadov, Prof. Dr. Annika Kangas, Prof. Dr. Kyle Eyvinoson,  Dr. Nurettin Akman, mühendisler, Amenajmancılığa hizmet etmiş emekli orman mühendisleri, çeşitli Orman Fakültelerden Fakülte dekanları ve akademisyenlerden oluşan 400 kişilik yerli temsilci vardı. Yabancı temsilciler arasında ise Bosna Hersek ve Yemen’den Bakanlık düzeyinde olmak üzere 36 ülkeden 100’e yakın delegasyon yer aldı.