Gri Su Nedir?

Su yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sanayi ve sulama sistemlerinin yanında bireysel su kullanımı önemli bir tüketim unsurudur. Bir insanın günlük su tüketimi yaklaşık 225 litredir. Bu tüketim büyük ölçüde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, duş ve lavabo kullanımından oluşur. Bu kullanım sonucu oluşan atıksular evsel atık su olarak isimlendirilir. Evsel atık sular gri su ve siyah su olarak ikiye ayrılırlar.

İçeriğinde kimyasal madde veya yoğun bakteri bulunan sular siyah su olarak adlandırılır. Gri sular ise daha az kirlilik içeren tekrar kullanıma müsait suları niteler. Gri sular da kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar:

  • Az kirli gri sular
  • Çok kirli gri sular

Az kirli gri sular; duş, banyo ve lavabolardan gelen atık suları içerir.  Çok kirli gri sular ise mutfak lavabo giderinden ve çamaşır/bulaşık makinesinden kaynaklanan atık suları içerir. Evlerde tehlikeli atık ya da hastane atığı bulunmadığı için atık suların %75’i gri sulardan oluşur.

GRİ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI

Gri su, içerik olarak tehlikeli atık veya ağır kimyasal madde barındırmadığı için arıtım gerekli olmadan tekrar kullanılabilir. Örneğin gri sular; bahçe ve peyzaj sulamada, süs havuzlarında, araç yıkama ve yangın söndürmede kullanılabilir. Bunun yanında uzun vadede gri su ile yapılan sulama sistemlerinin toprak ve bitki sağlığı için tehlikeli olabileceği ön görüldüğü için istenilen standartlara göre fiziksel, kimyasal ya da biyolojik arıtma yapılabilir.

YENİDEN KULLANIMIN FAYDALARI

Gri suyun yeniden kullanımı sayesinde doğal su kaynaklarını kullanım azalır, şebeke hatlarındaki yoğunluk azalır ve arıtılmak istenen su azalır. Bu sayede hem çevresel koruma gerçekleşmiş olur hem de maddi tasarruf sağlanmış olur.

KAYNAKÇA