ÇEKUD Genel Kuruluna Bekliyoruz

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2021 tarihinde saat:17.00’de Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No:8/3 Üsküdar- İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23.06.2021 tarihinde saat 17.00’de yine aynı yer ve aynı gündemde yapılacaktır.

GÜNDEM:

a) Açılış ve Yoklama,

b) Genel Kurul Toplantı Divan Heyetinin Seçimi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması,

d) Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası,

e) Gelecek Dönem Bütçesinin Görüşülmesi

f) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,

g) Dilek ve Temenniler,

h) Kapanış,

Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılmalarını bekliyoruz.