Sofrada Sıfır Atık

ÇEKUD Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, 2011 yılında başlattığı “Sofrada Sıfır Artık Projesi” ile gereksiz kaynak tüketiminin israfa, israfın da midelerin, şehirlerin ve çevrenin taşıyamayacağı bir yüke dönüştüğü günümüzde israfa karşı olmanın yanında, çevremizi ve içindeki tüm canlıları sevmenin ve korumanın da insani bir görev olduğu gelecek nesillere anlatmaktadır.