Su Damlasını En Az İki Kere Kullan

Anasayfa://Su Damlasını En Az İki Kere Kullan

Su Damlasını En Az İki Kere Kullan

Bizlere, çocuklarımız ve torunlarımız tarafından emanet olarak bırakılan doğal ve kültürel çevreyi korumak, hepimiz için vatandaşlık ve insanlık borcudur. Aşırı tüketim alışkanlıklarının bir çok çevre sorununun temelini teşkil ettiği günümüzde; kaybedilen insan sağlığının parayla geri kazanılamadığı gibi, kaybedilen çevre sağlığının da parayla satın alınamayacağı herkesçe bilinmesi gereken bir gerçektir. Yaz mevsiminin girdiği, sıcakların arttığı; suların çekilmeye, otların kurumaya başladığı  şu günlerde, bir taraftan bilinçsizce ve hoyratça kirletilen diğer taraftan israf edilen kaynaklarımızın başında su gelmektedir. Biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan su, bütün canlı hayatı için  büyük bir öneme sahiptir. Dünyamızın %70’ini kaplayan suyun ancak %0.3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.  Susuz yaşanamayacağına göre; su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli kullanmak, geleceğimizi ve gelecek nesillerimizi korumak ve kurtarmak anlamına gelmektedir.    Evimizdeki veya işyerimizdeki bir musluk veya rezervuar su sızdırıyorsa yılda en az 12-13 ton su boşa akıyor demektir. Hal böyle iken; park ve bahçelerde, ev ve işyerlerinde, hortumla ölçüsüz biçimde yapılan bahçe sulamalarında; halı, balkon, otomobil yıkamalarında meydana gelecek su kayıplarının ürkütücü rakamlara çıkacağı malumdur. Tasarrufu ön plana almadan yapılacak bütün çözümler ile ancak günü kurtarmak mümkün olabilir.Su sıkıntısına çözüm olarak sunulan ve sadece pahalı yöntemlerle kaynak üretmeyi hedef alan çalışmalar yerine, su konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerimizin mevcut kaynakları daha bilinçli ve etkili kullanma yöntemleri üzerinde çalışmaları daha uygun olacaktır. Unutulmamalı ki koruyucu hekimlik, tedaviden önce gelir. Gelecek nesillere saygılı, çevre dostu bir toplum oluşturma adına; sade yaşam özendirilmeli, bilinçli tüketim teşvik edilmelidir. Su kaynaklarımızı özenle koruyacak, her bir su damlasını en az iki kere kullanacak projeleri hep birlikte geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız.

Bu amaçla: 1- Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından, evlerde ve işyerlerinde suyun nasıl daha verimli kullanılacağına dair danışma merkezleri oluşturulmalı ve bu merkezlerde halka verilen bilgiler aynı zamanda web sayfaları aracılığı ile de halka duyurulmalıdır.

2- Tüketiciler bilinçlendirilmeli; musluk, duş başlığı ve rezervuar satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği öğretilmeli, evlerde su kaçaklarının nasıl tespit edilmesi gerektiği anlatılmalıdır.

3- Suyun bedeli israfı önleyici ve tasarrufu teşvik edici yönde, doğru olarak belirlenmelidir.

4- Kamu yararına kullanılan ortak mekanlarda su sızdıran musluk ve rezervuarların periyodik olarak denetim, takip ve tamiri yapılmalıdır.

5- Yol kenarları ve parklardaki fidan sulamaları ile konut alanları ve işyerlerindeki sulama işlemlerinde kullanılan vahşi sulama yöntemleri terk edilerek, hızla ekonomik sulama yöntemlerine geçilmelidir.

6- Halkın çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan şebeke suları ile park, bahçe ve çim sulamaları terk edilerek, arıtılmış atık sularının kullanımı teşvik edilmelidir.

7- Boşa giden yağmur suyundan istifade yöntemleri geliştirilip, yaygınlaştırılmalı; yer altı su  kaynaklarının korunması ve zenginleştirilmesi amacıyla yeşil alanlar (toprak zeminler) arttırılmalıdır.

8- Yağmur suyu şebekeleri ile pis su şebekeleri mutlaka ayrılmalı; yağmur sularının atık su şeklinde zayi edilmesi ya da denizlere akması önlenmelidir.

9- Su kaynaklarını koruma ve zenginleştirme yöntemlerini teşvik edici; kaynak israfını önleyici mevzuat çalışmaları yapılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Yukarıda sayılanlara ilave olarak yerel yönetimlerin, bu alanda uzman akademisyenlerin de desteğini alarak, hem yöreye ait yeni ve doğru yaklaşımlar geliştirmesi, hem de  bu yaklaşımları eğitimciler ve gönüllü kuruluşlar aracılığıyla gerek topluma ve gerekse geleceğin mirasçısı olan çocuklarımıza ulaştırması gerekmektedir. Televizyonlardan “hava durumu” izler gibi “barajların doluluk oranları”nı takip ettiğimiz şu sıcak günlerde, “Su Tasarrufu”nun önemine bir kere daha vurgu yapmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi eski başkanı ve şu anda Hatay milletvekili olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün hazırladığı, %35’e varan su tasarruf yöntemlerini içeren notlar kitapçık haline getirilerek www.cekud.org internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  Saygılarımızla,

ÇEKÜD ÇEVRE VE KÜLTÜR KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

2014-02-08T12:43:04+00:00Şubat 8th, 2014|Basında ÇEKÜD|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar