Sosyal Sinerjiden Kurumsal Sinerjiye

Anasayfa:///Sosyal Sinerjiden Kurumsal Sinerjiye

Sosyal Sinerjiden Kurumsal Sinerjiye

ÇEKÜD, adının açılımından da anlaşılacağı üzere; “Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği”dir. Bu durum, “Misyonumuz” başlığı altında şöyle ifade edilmektedir:

“Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla;sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde, kritik-analitik düşünce yapısında, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak; çevre sorunlarına bilimsel verilerin, teknolojik gelişmelerin ve manevi dinamiklerin ışığında sağlıklı, uygulanabilir ve kalıcı çözüm önerileri üretmek”  (http://www.cekud.org.tr/icerik_sbt.asp?ic_id=587).

ÇEKÜD, İstanbul’da bundan 13 yıl önce Çevre, Kültür, Ahlak ekseni etrafında faaliyet gösteren bir grup dernek yöneticisinin işbirliği ile kuruldu. Sosyal Sinerji oluşturmak suretiyle topluma daha faydalı hizmetler yapmak için dayanışmaya ihtiyaç vardı. İlk yıllarda  bir yandan ileriye yönelik  faaliyet planlamaları yapılırken, diğer yandan hukuk mücadelesi veriliyordu.

Yönetim Kurulunda görev yapan avukat arkadaşlara ilaveten dışarıdan hukukçularla da takviye edilmiş “Hukuk Komisyonu” en faal birimimizdi. Bugün sorgulanan ve yargılanan malum süreç vakıfları darmadağın etmiş, derneklere de her türlü baskı ve yıldırma politikasını sürdürüyordu. ÇEKÜD Hukuk komisyonu, mesai saatlerinde Dernekler Masası tarafından genel kurul sonuç bildirgelerinde sakallı ikametgah bulunduğu için reddedilen ve zaman aşımından cezalı duruma düşürülen dosyaları toplayıp kayda aldırırken, hafta sonları bir dizi seminer için dernekleri geziyordu. En popüler seminer konusu “Yasal Haklarımız” dı. Hem sosyal hem de bireysel haklarımız konu ediliyordu.

Zamanla dayanışmanın faydası görüldü ve önce İstanbul sonra bütün Türkiye’de bir çok çevre derneği, önce yasal haklarını savunup sonra ÇEKÜD projeleri etrafında çalışmaya başladı.

Bugün sanırım yüz civarında dernek doğrudan veya dolaylı olarak ÇEKÜD ile ortak faaliyetler yapıyor. Bu faaliyetlerle hedeflenen “Sosyal Sinerji” büyük ölçüde gerçekleşmiştir.

Son yıllarda ÇEKÜD’ün kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla da işbirliği ve çözüm ortaklıkları gelişmekte. Özellikle ağaçlandırma alanında ÇEKÜD’ün belirgin bir etkinliği gözleniyor. İnternet sitesinin ana sayfasındaki “Ağaçlandırma Haritası” na bakıldığında Türkiye’mizin bir çok ilinde ağaçlandırma yapıldığı anlaşılıyor. Bu konuda derneklerin, okulların, üniversitelerin ve seçkin şirketlerin önemli katılımları ve katkıları var.

Görülüyor ki, “Sosyal Sinerji” “Kurumsal Sinerji”ye dönüşüyor. Kurumsal Sinerjiye doğru gelişmenin önemli bir adımı da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEKÜD’le işbirliği yapılmasını öngören genelgesi oldu. Bu genelge, hem ÇEKÜD hem de Türkiye için güzel bir gelişmenin habercisi.

Geleceğimizin güvencesi genç nesiller, öncekilerden daha şanslı olarak saf ve doğal halleriyle doğanın dengesine müsbet katkı sağlayabilecekleri ÇEKÜD projeleriyle erken yaşlarda tanışacaklar. Çevre bilincinin bir söylemden ibaret olmadığını anlayabilecekler. Bireysel bilincin yapıcı eylemle faydaya dönüşmesini tadacaklar.

Bu durum hiç şüphesiz başta ÇEKÜD yönetimi olmak üzere; tüm üyeler, gönüllüler, paydaş dernekler ve illerdeki gönüllü ÇEKÜD temsilcilerinin omuzlarındaki sorumluluğu kat kat arttırmaktadır.

ÇEKÜD’ün halen uygulanmakta olan projeleri olmakla birlikte bunlar yeterli değildir. Özellikle eğitimci ve akademisyen üye ve gönüllülerin kısa, öz, pratik olarak uygulanabilir özgün projeler geliştirme yolunda daha fazla gayret ve katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Okullara ve öğretmenlere yönelik çalışmaların getirdiği birikim, bu ihtiyacı süratle karşılamada faydalı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu duyarlı davranışına diğer resmi kurumların ve özel kuruluşların da katılacağını umuyorum. Yeni ve özgün projelerin hazırlanması  ve uygulamalarla ilgili olarak ÇEKÜD etrafında daha çok dernek ve gönüllünün gayret göstereceğini de umuyorum. Bu güzel bir fırsattır. Doğaya ve topluma borcumuzu birazcık da olsa ödemek için.

Bu fırsatı hazırlayanlara teşekkürlerimizi sunarız.

İbrahim İlhan
ÇEKÜD Y.K.
Eski Başkanı20.11.2012

2014-02-02T11:51:40+00:00Şubat 2nd, 2014|Yazar: İbrahim İlhan|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar