ÇEKÜD İçin Gecikmiş Bir Hakkın Teslimi

Anasayfa:///ÇEKÜD İçin Gecikmiş Bir Hakkın Teslimi

ÇEKÜD İçin Gecikmiş Bir Hakkın Teslimi

ÇEKÜD, on yılı aşkın bir süredir çevre alanında gönüllü çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sadece bilinçlendirme gibi teorik çerçevede kalmayıp, ağaçlandırma gibi pratik sonuçları olan, bütün ülke sathına yayılan, ilköğretim öğrencilerinden üniversite talebelerine, sivil toplum kuruluşlarından resmi kurumlara ve özel şirketlere kadar kapsamlı, nitelikli faaliyetler.

Bir STK’nın sosyal alanda bile kendisini kabul ettirebilmesi pek kolay olmazken, resmi alanda tanınması, desteklenmesi hiç de kolay bir şey değildir. Hele o STK yönetimi medya desteği alamamış ise işler iyice zor demektir.

Çevre alanında çok tanınmış kuruluşların bu konumlarını genellikle faaliyetlerinin özünden çok populist – aktivist – aykırı ve medyatik yaklaşımlarına borçlu oldukları görülmektedir.

Oysa ÇEKÜD, kuruluşundan beri ağırbaşlı, özgün, ortak paydayı pekiştirici, populizmden uzak bir tarzı benimseyegelmiştir. Zaten olması gereken de budur. Böyle bir durumda istisnalar dışında medyanın dikkatinin çekilmesi beklenmese de, kamu kesiminin, özellikle kamu yönetiminin ilgi, destek ve tanımasının bu denli gecikmesi de beklenmezdi doğrusu.

Anlaşılan o ki, yöneticilerimiz kamuya zararlı faaliyet ve tertiplerin çokluğundan, kamuya yararlı faaliyet yapan kuruluşları tanımaya fırsat bulamıyorlar.

Nihayet, Aralık 2012’de Bakanlar Kurulu kararıyla ÇEKÜD, “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü kazandı. Böylece ÇEKÜD için gecikmiş bir hakkın teslimi gerçekleşmiş oldu. Zira uzun zamandır dosya bürokrasi koridorlarında dolaşıyordu.

Bu karar, faaliyetlerin daha geniş bir alanda daha rahat yapılmasına müsbet yönde katkı sağlayacak. Özellikle kampanyaların izne tabi olması, izin prosedürlerinin uzun sürmesi dernek yönetimi için zaman ve enerji israfına neden oluyordu. Şimdi bu israf azalacak. Ayrıca şirketlerin çevre faaliyetlerine dernek aracılığıyla parasal katkı sağlamaları vergisel boyutta daha kolay ve rahat olacak.

Gerek kamu gerekse özel sektörde “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünün ÇEKÜD’e getireceği esneklik ve kolaylıklar, biraz da bu yeni durumun hızlı ve yaygın şekilde muhataplara etraflıca aktarılmasına bağlı. Burada elbette ÇEKÜD yönetimi yanında STK’lar kamu ve özel sektördeki ÇEKÜD gönüllülerine büyük bir görev düşüyor. İçinde, yakınında ve temasta bulundukları kurum, kuruluş ve şirketlerin ilgi, imkan ve kabiliyetlerine uygun ÇEKÜD proje ve hizmetleriyle tanıştırılması ve kurumsal ilişkilerin kolaylaştırılması bu görevin genel çerçevesini teşkil edebilir. Bu çerçevede duyarlı bir gönüllü, tek başına bir STK gibi yararlı hizmetlere vesile olabilir. Unutulmamalıdır ki, iyi bir işe vesile olmak, o işi yapmakla eş değerdedir.

İbrahim İlhan
ÇEKÜD Y.K. Eski Başkanı
29.12.2012

2014-02-02T11:53:14+00:00Şubat 2nd, 2014|Yazar: İbrahim İlhan|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar