Sofrada Sıfır Artık Projesi Kırıkkale’de  

ÇEKUD, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle; 7 Şubat – 30 Mart 2017 tarihleri arasında 15 okulda (ortaokul ve lise)  Kırıkkale Gönüllü İl Danışmanı Atilla DULKADİR ile İlhan KARTAL tarafından Sofrada Sıfır Artık projesi kapsamında eğitimler  verilecektir.

Sofrada Sıfır Artık projesiyle sorumsuz yaklaşımlarla hareket eden bencil birey algısından; duyarlı ve sorumluluğunu bilen bir toplum yaklaşımına geçme hedeflenmektedir. Bu proje, yanlış tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.