Saniyede 1 Damla Yılda 6 Ton Su Kaybı

İnsanoğlu, bugüne kadar enerji kaynakları tükendiğinde, kainatı yaratanın sunduğu imkanların keşfi neticesinde, tükenenin yerini tutacak yeni bir enerji kaynağı ile yaşamını devam ettirmiştir. Kömür, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, kaya gazı vs.

Ancak su tükendiğinde onun yerini tutacak bir kaynak yoktur.

De ki: “Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu (icat edip) getirir? (Elbette, ancak Allah getirir.)”  Kur’an-ı Kerim  (Mülk Suresi 30.Ayet)

Yukarıdaki ayette insanoğlunun suyun tükenmesi karşısındaki acizliğini anlaması ve suyun tükenmemesi için tedbirler alması gerektiğine de işaret olduğunu düşünenler arasındayım.

Sanayileşme, nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan su talebi karşısında yeryüzünde kısıtlı miktarda bulunan içme ve kullanma suyu, su kaynaklarımızın önemini daha da artırıyor.

Suyun kirlenmesi ve bilinçli tüketilemeyişi nedeniyle var olan su kaynakları azalmaktadır.

Yaşanan bu gelişmeler, su kaynaklarının daha dikkatli bir şekilde korunması ve suyun israf edilmeden tüketilmesi konusunda yeni çalışmalar yapılmasını gerekli kılıyor.

Yıllardır İstanbul Sular İdaresinde çalışan biri olarak; İstanbul’da su havzalarını korumanın yanında, artan su talebini karşılamak için atık su arıtma tesislerimizi geliştirerek atık suların geri kullanımı, deniz suyunun arıtılması konularında ilerlemeler kaydeğildiğini ve İstanbul’a yeni su kaynakları kazandırmak için yatırım ve araştırmaların hızla sürdürüldüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu işin kamu yöneticileri cephesinden yapılması gerekenleri.

Bizler de vatandaş olarak; su tüketimi ve kullanımı noktasında daha bilinçli davranmalıyız ve en değerli doğal varlığımız olan hayat kaynağı suyumuzu israf etmeden kullanmak zorundayız.

İstanbul için yapılan bir araştırmaya göre; İstanbulluların  %16 ‘sı dişlerini fırçalarken, %15.5 ‘i traş olurken musluğunu açık bırakmaktadır.%36.2 ‘si arabasını hortumla yıkamaktadır. Araçların hortumla yıkanması yaklaşık 300 litre suyun boşa harcanması demektir. Suyumuza ve su kaynaklarımıza sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Bunun için suyumuzun her damlasını korumalı ve suyu israf etmemeliyiz. Saniyede 1 damla su israfı yılda 6 ton su kaybına neden olmaktadır.

Son olarak; hazırlanmakta olan su kanunu ve suyun kontrolünün havza bazlı olarak tek elden yönetilmesi ile ilgili gelişmelerin son derece olumlu sonuçlarının olacağı kanaatimi belirterek, sizlere su gibi duru bir hayat diliyorum.

 

11.10.2013
Mehmet Dikici
İnş.Yük.Müh.
mehmetdikici@cekud.org.tr

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments