Category: Yazar: Recep Aydöner

Seçimin Çevreye Yansıması

İyisiyle, kötüsüyle bir seçimi daha atlattık, elimiz yüreğimizde acaba derinlerden bir el ülkeyi karıştıracak mı endişesiyle gittiğimiz seçimden herhangi bir vukuat olmadan kurtulduk. Kurtulduk kurtulmasına da acaba hiç düşündük mü bizler; bu seçimler bir sürü afiş, bayrak, el ilanı gibi materyallerin gelişi güzel etrafa dağıtılmadan, duvarlara, ağaçlara, direklere yapıştırılmadan, dolayısıyla çevre kirletilmeden yapılamaz mıydı? Sosyal […]

Düştüğümüz Medeniyet Seviyesine Bir Bakar Mısınız?

İnsanlar maddi menfaatlerin esiri olunca çevresinde hiç bir şeyi göremez hale geldi.   Öyle ki, maddi kazançlarının en yüksek oluşması onun en büyük gayesi olduğundan çevresindeki bütün güzellikler,  olan biten her şey onun farkındalığından çıktı. Sürekli bir şekilde üretim ve tüketim faaliyetleri içerisinde bulunması çevresindeki varlıklara öylesine zarar verdi ki artık neredeyse her şeyi bırakıp çevreyi […]

Enerji ve Su Savaşları

21. yüzyılın insanlar açısından çok sıkıntı ve kargaşalara gebe olduğunu görmek, anlamak için sosyolog olmaya gerek yoktur. Öyle ki dünyanın fosil yakıtları hızla tükenmekte,  kuraklık ise koca nehirleri akamaz hale getirmiştir. Hele yaşadığımız yağışsız bu son kış insanların kuraklık ve geçim sıkıntısı hissini ayyuka çıkarmıştır. Öyle ki yağışın başlaması adeta bayram havası oluşturmuş, sosyal medyadan […]

Enerji ve Jeopolitik Konum

Dünyada enerji kaynaklarının bulunduğu ve yoğun kullanıldığı yerler genelde farklıdır. Bu ise enerjinin değişimini zorunlu hale getirmektedir. Tam bu anda petrol boru hatları, enerji nakil yolları problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirleriyle çok iyi anlaşamayan ülkelerin ortaklaşa petrol kaynakların pazarlamaya kalkışması pek mümkün görülmemekte, beraberinde birçok problemi getirmektedir. Bunun birçok örneği gösterilebilir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı […]

Çevrenin Neresindeyiz

Toplumsal yaşam içerisinde gözümüze çarpan değişik sivil toplum kuruluşları içerisinde önemli bir kısmını çevreci örgütler, dernekler ve benzeri kuruluşlar oluşturur. Bunların bir kısmı gerçekten çevreye değer veren, korunması, gelecek nesillere bozulmadan ulaştırılması gerektiğine inanan insanların kurmuş olduğu derneklerdir. Bazıları ise sadece cemiyetler yönetmeliğinin vergi muafiyetleri gibi avantajlarını kullanıp ekonomik faaliyetlerini sürdürmek isteyen gruplar olarak karşımıza […]

Orda Bir Dağ Var Uzakta, Bizim Dağımız

Okula başladığımız daha ilk günlerde öğretmenlerimizin bizlere öğrettiği bir şarkı, mani vardır “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, gitmesekte,  kalmasakta o köy bizim köyümüzdür”. Tekerleme böyle uzar gider. Ancak düşündüğümüzde, hakikatte durum asla böyle değildir. Gitmediğiniz, kalmadığınız, izlerinizi, etkilerinizi bırakmadığınız yerler sizin değildir, sizin olamazlar. 3 Şubat 2014 pazartesi günü ÇEKÜD ve […]

Yeni Proje ve Kuş Yollarında Yeni Umutlar

Hatay Reyhanlı’da sulama amaçlı bir barajın çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu baraj 11 km gövde uzunluğuyla ülkemizin gövde büyüklüğü olarak en büyüğü sıfatını taşıyor. Yapıldığı alan Amik Gölü havzasında engebesiz, meyli çok düşük bir alanda inşa edilmektedir. Bu yüzden baraj gövdesi yükseklik olarak fazla olmamakla birlikte (28,2 m) 9.271 m’lik hat boyunca olabildiğince uzayıp gitmektedir. […]

Değişen Doğa , Kirletilen Çevrenin İntikamı; Kanser

İnsanlık sürekli, artan bir ivmeyle tüketime, israfa ve çevreyi kirletmeye devam ettiğinden bunun kötü etkilerini de kendi üzerinde görmeye, yaşamaya başladı. Artan tüketim çılgınlığı, bitmek bilmez yükselme, ileri gitme hırsı üretenleri sahteciliğe, sağlıksız üretimlere, bitki ve hayvanların genleriyle oynamaya ittiğinden bunun elbette bir sonucu olacaktı. Yalova depreminde doğa denizden doldurularak elde edilmiş yeşil alanları fazlasıyla […]

Çevrenin Çözülemeyen Derdi; Zeytin Karasuları

Hatay, Gaziantep, Kilis gibi zeytin üretim kapasitesi yüksek olup, zeytinyağı fabrikalarının bolca bulunduğu illerimizin en büyük çevre sorunlarından biri de şüphesiz zeytin üretiminde oluşan kara sulardır. Zeytin, yağ haline getirilirken 2-3 yıkama ile kirlerden arındırılmaktadır. İlk anda da tohumlar yıkama makinesinde topraklarından arındırılmakta, sonra yağ suyun üzerinde biriktirilmekte, suyun üzerinden alınan yağ son olarak içerisindeki […]

Sıra Dışı Mükemmel Bir Tatil İçin Ne Dersiniz?

Yükseklere; dağlara, tepelere doğru çıkıldığında insanların duygu, düşünce ve hissiyatında bir dinginlik, gönlünde bir saflaşma olur. Yükseğe çıktığında daha farklı düşünmeye, daha farklı hissetmeye başlarlar. Zaten onları ‘kuş uçmaz kervan geçmez’ bu dağlara koşturan şey sanırım bu güzel hislerdir. Yıllar önce seyrettiğim bir filmde Yörük beyinin, uğradığı namertlik karşısında hiddetle “Sökün çadırları, kötülüklerin erişemeyeceği yükseklere […]