Category: Yazar: Mehmet Dikici

Su Gibi Sehâvetli Merhametle Dolu Ol

Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol   Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol   Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol   Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma […]