Category: Yazar: Mehmet Dikici

Suyun Şaşırtıcı Özellikleri

Suyun ısıyla ilgili (termal) özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde büyük rol oynar. Bunlardan birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz: Bilinen tüm sıvılar ısıları düştükçe büzüşür, hacim kaybederler. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuk olan kısımlar daha ağır hale gelir. Bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. Ama su, bilinen tüm sıvıların […]

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışıyor. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin […]

Doğal Mineral Kaynağı Su ve Ramazan

Bazı mineraller vücudumuz için hayati öneme sahiptir.Vücudun kendi kendine oluşturamadığı inorganik maddeler olan mineraller, vitaminlerin vücutça en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlarlar. Dolayısıyla insan vücudunun en az vitaminler kadar minerallere de ihtiyacı vardır. Su ise en doğal mineral kaynağıdır. Yaşam kaynağı olan suyun içerisinde hayati önemi bulunan birçok mineral bulunur. Özellikle […]

Biyolojik Arıtma

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda oluşan atık sular tabiatın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atıksuları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur. Atıksuların nitelikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara […]

İstanbul’da Atıksu Yönetimi

Nüfus bakımından Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük İstanbul’daki su yönetimi hakkında daha önce teknik bazı bilgilerden bahsetmiştim. Suyun kalitesinin kontrol edildiği laboratuar hizmetleri ve dağıtımının kontrolünün yapıldığı SCADA sisteminden de bahsedip, kullanılmış suların yönetimi de denilen Atıksu Yönetimi  ile ilgili olarak bir özet bilgi vermek istiyorum. Laboratuvar hizmetleri İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde […]

Kuraklık ve Su Tasarruf Modelleri

Su canlı yaşamının vazgeçilmez ihtiyacıdır. Dünyadaki içilebilir su kaynakları; düzensiz kentleşme, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve aşırı sanayileşme gibi nedenlerle giderek azalmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile, bu kaynakların ancak % 2,5 ‘u tatlı su özelliğindedir. Tatlı su kaynaklarının ise çoğunluğu buz kütlelerinden oluşmakta, bu suların kullana bilirliği ise […]

İstanbul’un Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının % 98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içme suyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 7 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 17 yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca yeraltı su kaynağı olarak Silivri ve […]

Göçmen Kuşlar Türkiye Üzerinden Geçiyor

Sulak alan tanımı oldukça farklı yaşam alanlarını kapsamaktadır. Bataklıklar, turbalıklar, taşkın düzlükleri, nehirler, göller, tuzlalar, mangrovlar, deniz çayırı yatakları, mercanlar, gelgit anında altı metreden derin olmayan deniz kıyısı alanları gibi kıyı sulak alanlarının yanı sıra, atık su arıtım gölcükleri ve rezervuarlar gibi insan yapısı sulak alanlar da sulak alan tanımına dahildir. Sulak alanlar; Oluştukları yer, […]

Gerçek Bilim Adamı

Dünya’da gelecek 1000 yıla damgasını vuracak 500 kişiden biri seçilen bir bilim adamından bahsetmek istiyorum. Uluslararası Biyografi Enstitüsü  tarafından 2000 yılında İngiltere’de bu paye kendisine verildiğinde “Bu ödüllerin benim için hiç önemi yok. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl ödül, yetenekli gençler yetiştirip, onları yönlendirmek’’ demişti. Bunun kuru bir laf olmadığını yakinen biliyorum. Sayısız uluslararası […]

Saniyede 1 Damla Yılda 6 Ton Su Kaybı

İnsanoğlu, bugüne kadar enerji kaynakları tükendiğinde, kainatı yaratanın sunduğu imkanların keşfi neticesinde, tükenenin yerini tutacak yeni bir enerji kaynağı ile yaşamını devam ettirmiştir. Kömür, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, kaya gazı vs. Ancak su tükendiğinde onun yerini tutacak bir kaynak yoktur. De ki: “Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu (icat edip) getirir? (Elbette, […]