Category: Çevre Yazıları

Enerji ve Jeopolitik Konum

Dünyada enerji kaynaklarının bulunduğu ve yoğun kullanıldığı yerler genelde farklıdır. Bu ise enerjinin değişimini zorunlu hale getirmektedir. Tam bu anda petrol boru hatları, enerji nakil yolları problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirleriyle çok iyi anlaşamayan ülkelerin ortaklaşa petrol kaynakların pazarlamaya kalkışması pek mümkün görülmemekte, beraberinde birçok problemi getirmektedir. Bunun birçok örneği gösterilebilir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı […]

Çevrenin Neresindeyiz

Toplumsal yaşam içerisinde gözümüze çarpan değişik sivil toplum kuruluşları içerisinde önemli bir kısmını çevreci örgütler, dernekler ve benzeri kuruluşlar oluşturur. Bunların bir kısmı gerçekten çevreye değer veren, korunması, gelecek nesillere bozulmadan ulaştırılması gerektiğine inanan insanların kurmuş olduğu derneklerdir. Bazıları ise sadece cemiyetler yönetmeliğinin vergi muafiyetleri gibi avantajlarını kullanıp ekonomik faaliyetlerini sürdürmek isteyen gruplar olarak karşımıza […]

“Enerjinin stratejik önemi”

Yaşam alanımıza giren hiçbir konu yok ki çevreyi ilgilendirmesin. Bu konuların en önemlilerinden biri de bugün yokluğuna bir saat bile tahammül edemediğimiz enerji. Enerji, günlük yaşamı saran üretim ve tüketim faaliyetlerimizin bileşkesi durumunda. Tükettiğimiz her bir damla su, içtiğimiz her bir bardak çay, her bir dilim ekmeğin maliyetinde enerji girdisi var. Enerji, bizim için ekolojik […]

Orda Bir Dağ Var Uzakta, Bizim Dağımız

Okula başladığımız daha ilk günlerde öğretmenlerimizin bizlere öğrettiği bir şarkı, mani vardır “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, gitmesekte,  kalmasakta o köy bizim köyümüzdür”. Tekerleme böyle uzar gider. Ancak düşündüğümüzde, hakikatte durum asla böyle değildir. Gitmediğiniz, kalmadığınız, izlerinizi, etkilerinizi bırakmadığınız yerler sizin değildir, sizin olamazlar. 3 Şubat 2014 pazartesi günü ÇEKÜD ve […]

Kuraklık ve Su Tasarruf Modelleri

Su canlı yaşamının vazgeçilmez ihtiyacıdır. Dünyadaki içilebilir su kaynakları; düzensiz kentleşme, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve aşırı sanayileşme gibi nedenlerle giderek azalmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile, bu kaynakların ancak % 2,5 ‘u tatlı su özelliğindedir. Tatlı su kaynaklarının ise çoğunluğu buz kütlelerinden oluşmakta, bu suların kullana bilirliği ise […]

Zorunlu istikamet: Değişim ve Dönüşüm

Gittikçe artan küresel sorunlar arasında öne çıkan ve uluslararası toplantıların gündemini işgal eden iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birisi sizlerin de sürekli içli dışlı olduğu ekonomi, diğeri ise hepimizin sahip çıkması gereken çevre… Uluslararası toplum maalesef her iki konuda da küresel bir acziyet içinde. Hatta zafiyetini net olarak ilân eden açıklamaları unutmamak gerek…Acaba harekete […]

Yeni Proje ve Kuş Yollarında Yeni Umutlar

Hatay Reyhanlı’da sulama amaçlı bir barajın çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu baraj 11 km gövde uzunluğuyla ülkemizin gövde büyüklüğü olarak en büyüğü sıfatını taşıyor. Yapıldığı alan Amik Gölü havzasında engebesiz, meyli çok düşük bir alanda inşa edilmektedir. Bu yüzden baraj gövdesi yükseklik olarak fazla olmamakla birlikte (28,2 m) 9.271 m’lik hat boyunca olabildiğince uzayıp gitmektedir. […]

Değişen Doğa , Kirletilen Çevrenin İntikamı; Kanser

İnsanlık sürekli, artan bir ivmeyle tüketime, israfa ve çevreyi kirletmeye devam ettiğinden bunun kötü etkilerini de kendi üzerinde görmeye, yaşamaya başladı. Artan tüketim çılgınlığı, bitmek bilmez yükselme, ileri gitme hırsı üretenleri sahteciliğe, sağlıksız üretimlere, bitki ve hayvanların genleriyle oynamaya ittiğinden bunun elbette bir sonucu olacaktı. Yalova depreminde doğa denizden doldurularak elde edilmiş yeşil alanları fazlasıyla […]

İstanbul’un Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının % 98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içme suyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 7 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 17 yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca yeraltı su kaynağı olarak Silivri ve […]

Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı

Giderek artan nüfus doğal kaynaklar üzerinde sürekli artan talepler getirmekte ve tatlı su kaynaklarının geleceğini tehlikeye düşürmektedir. Birleşmiş Milletler dünyadaki su rezervlerinin yalnızca %2,5 oranındaki bir kısmının tatlı su kaynağı olduğunu ve 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte ikilik kısmının kuraklık çeken bölgelerde yaşamak zorunda kalacağını tahmin etmektedir [1-3]. Dünya çapında yüzeysel tatlı su kaynaklarının […]