ÇEKÜD olarak, küresel çevre sorunlarının önlenmesi için pratikte yapılacak çalışmaları ağaçlandırma ve bilinçlendirme şeklinde özetlemeye çalışıyoruz.

Ağaçlandırma önemlidir, çünkü; yoksulluk, işsizlik, göç, gıda ve güvenlik sıkıntıları gibi olumsuz neticelere yol açan çölleşme, ormanların yok edilmesiyle kendini gösteren bir olgudur. Dünya için müşterek bir risk olan çölleşme konusunda insanlık ailesinin müşterek tedbir alması gerekmektedir.

Sadece 1 cm² toprağın oluşumu için takriben 600 yıla ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla erozyonun önlenmesi, topraklarımızın her bir cm²’sinin özenle korunması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları sosyal görevlerimizin başında gelmelidir.

Yapılan araştırmalarda yerküre üzerindeki orman alanlarının her yıl 20 milyon hektar küçüldüğü ifade edilmektedir. Bu rakamın, çevre bilincinin artmasıyla ters orantılı olarak azalacağı kuvvetli bir ihtimaldir.

Bilinçlendirme önemlidir, çünkü; çevreyi koruyacak olan farkındalık kazanmış, duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilen bilinçli insandır.

Ancak; kişi ve toplumda çevre konusunda arzu edilen bilinç artışı, bu konudaki bilgilerin ahlaki değerlerle yoğrulması sonucu pratik faydaya dönüşecektir.

Yüksek ahlaki prensiplerin kaynağını teşkil eden dinin ve bu prensiplere bağlılığın göstergesi sayılan dindarlığın insan ve toplum hayatına olan etkileri düşünüldüğünde, çevre sorunlarının çözümü için de vazgeçilemez bir ilham kaynağı olacağı görülecektir.

Dinin doğa ve yaşamın temel unsurları olan su, toprak, ağaç, hayvan, yeme, içme vb. konularda koyduğu prensipleri sayesinde çevre dostu bir yaşam pratiği oluşturmak oldukça kolaylaşacaktır. Bu açıdan din ve çevre, ahlak ve çevre ilişkgüncellenmesi gereken konuların başında yer almaktadır.

Çevre sorunları ahlaki mi, yoksa bilimsel ve teknolojik sorunlar mıdır?

Bu sorunun doğru cevabını ararken, çevre sorunlarına farklı çözüm önerileri geliştirmemizi oldukça kolaylaştıracağına inandığımız farklı bir yarışmaya dikkat çekmek istiyoruz.

Yukarıda sorduğumuz soru, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın din görevlilerine yönelik düzenlediği “İslam ve Çevre” konulu sunu yarışmasının konu başlıklarından sadece bir tanesi. Diğer konular da en az bunun kadar güzel ve dikkat çekici.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmanın başvuru süresi 25 Mayıs 2010 tarihinde sona erecek.

Yarışmanın amacı şartnamede “İslam dinindeki çevre anlayışını ve çevreye verilen önemi ortaya çıkarmak, elde edilen sunuları eğitim öğretim amaçlı yayınlayarak, çocuklar ile vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak” olarak açıklanıyor.

Ödüllerin 5 Haziran 2010 tarihinde verileceği yarışmanın şartnamesine Çevre ve Orman Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfalarından ulaşmak mümkün.

Bu güzel yarışmaya bütün din görevlilerimizin katılmasını arzu ediyor,   bu tür yarışmaların yüksek ahlak ve çevre bilincinin bütün dünyada yerleşmesine vesile olmasını diliyoruz.

Süleyman Yorulmaz
10.05.2010
ÇEKÜD