Seçimin Çevreye Yansıması

Nisan 15th, 2014|0 Yorum

İyisiyle, kötüsüyle bir seçimi daha atlattık, elimiz yüreğimizde acaba derinlerden bir el ülkeyi karıştıracak mı endişesiyle gittiğimiz seçimden herhangi bir vukuat olmadan kurtulduk. Kurtulduk kurtulmasına da acaba hiç düşündük mü bizler; bu seçimler bir sürü [...]

Düştüğümüz Medeniyet Seviyesine Bir Bakar Mısınız?

Mart 20th, 2014|0 Yorum

İnsanlar maddi menfaatlerin esiri olunca çevresinde hiç bir şeyi göremez hale geldi.   Öyle ki, maddi kazançlarının en yüksek oluşması onun en büyük gayesi olduğundan çevresindeki bütün güzellikler,  olan biten her şey onun farkındalığından çıktı. Sürekli [...]

Enerji ve Su Savaşları

Mart 8th, 2014|1 Yorum

21. yüzyılın insanlar açısından çok sıkıntı ve kargaşalara gebe olduğunu görmek, anlamak için sosyolog olmaya gerek yoktur. Öyle ki dünyanın fosil yakıtları hızla tükenmekte,  kuraklık ise koca nehirleri akamaz hale getirmiştir. Hele yaşadığımız yağışsız bu [...]

Enerji ve Jeopolitik Konum

Şubat 25th, 2014|0 Yorum

Dünyada enerji kaynaklarının bulunduğu ve yoğun kullanıldığı yerler genelde farklıdır. Bu ise enerjinin değişimini zorunlu hale getirmektedir. Tam bu anda petrol boru hatları, enerji nakil yolları problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirleriyle çok iyi anlaşamayan ülkelerin [...]

Çevrenin Neresindeyiz

Şubat 22nd, 2014|0 Yorum

Toplumsal yaşam içerisinde gözümüze çarpan değişik sivil toplum kuruluşları içerisinde önemli bir kısmını çevreci örgütler, dernekler ve benzeri kuruluşlar oluşturur. Bunların bir kısmı gerçekten çevreye değer veren, korunması, gelecek nesillere bozulmadan ulaştırılması gerektiğine inanan insanların [...]

Orda Bir Dağ Var Uzakta, Bizim Dağımız

Şubat 8th, 2014|0 Yorum

Okula başladığımız daha ilk günlerde öğretmenlerimizin bizlere öğrettiği bir şarkı, mani vardır “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, gitmesekte,  kalmasakta o köy bizim köyümüzdür”. Tekerleme böyle uzar gider. Ancak düşündüğümüzde, hakikatte durum [...]

Tüm Haberler