Sosyal Çalışmalarda Farklı Bakış Açılarının Başarıya Katkıları

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

İnsanlar farklı ilgi, bilgi, tecrübe, karakter ve bakış açılarına sahiptir. Özellikle aynı kurul, komisyon, heyet ve projede birlikte çalışma durumlarında bu farklılıklar bazen anlaşmazlık kaynağı gibi görülse de; aslında büyük bir zenginliktir. Ticari, sınai, siyasi [...]

Havada Tarifeli Tüketim

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

THY’nın bazı iç ve dış hatlarda alkollü içki servisini kaldırması, medyada büyük ve gürültülü bir tepkiyle karşılandı. Ulaşımda esas dikkat edilmesi gereken; güvenli, ekonomik, hızlı yolculuk kriterleri bile böylesine sorgulanmazken, uçak içi serviste yapılan bir [...]

Haritayı Tamamlamak

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

ÇEKÜD’ün internet sitesinde, Anasayfa sol üst köşede yer alan harita dikkatimizi çekti mi hiç? Çoğu beyaz, birazı yeşil alacalı bir harita. Üzerindeki başlıktan anlaşıldığına göre bu bir “Ağaçlandırma Haritası”.  ÇEKÜD’ün Türkiye genelinde yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını [...]

ÇEKÜD İçin Gecikmiş Bir Hakkın Teslimi

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

ÇEKÜD, on yılı aşkın bir süredir çevre alanında gönüllü çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sadece bilinçlendirme gibi teorik çerçevede kalmayıp, ağaçlandırma gibi pratik sonuçları olan, bütün ülke sathına yayılan, ilköğretim öğrencilerinden üniversite talebelerine, sivil toplum kuruluşlarından [...]

Sosyal Sinerjiden Kurumsal Sinerjiye

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

ÇEKÜD, adının açılımından da anlaşılacağı üzere; “Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği”dir. Bu durum, “Misyonumuz” başlığı altında şöyle ifade edilmektedir: “Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla;sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde, kritik-analitik düşünce [...]

Üçlü Bilanço

Şubat 2nd, 2014|0 Yorum

ZET Şirketler, her yıl sonunda faaliyetlerinin genel sonuçları anlamında bir “Bilanço” açıklarlar. Kâr eden bir şirketten; yöneticiler “prim”, hissedarlar “kâr payı”, devlet “vergi” alarak memnun olur. Şirket büyür, hisse değerleri artar, yeni yatırım projeleri gündeme [...]

Tüm Haberler