ÇEKÜD ‘Çevre Eğitim Semineri’ Programı Gerçekleşti

ÇEKÜD Derneğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yönelik “ Çevrecilik “ konusunda eğitim seminerleri düzenlendi. ÇEKÜD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize etmiş olduğumuz,  “ Çevre Eğitim Seminerleri Programımız “ 250 civarında öğretmenimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

09  Nisan 2005 Cumartesi günü  Pertevniyel Lisesi Konferans Salonunda saat:  9 30 – 16 30’ da başlayan programımız; ÇEKÜD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Ürkmez Beyin açılış konuşması ile başladı. İl Milli Eğitim Şb. Müdürü Mustafa Göller ve Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü selamlama konuşması yaptılar. Sonra aşağıdaki seminer konularını seminercilerimiz sırası ile aktardılar.

1-  Çevre Kirlenmesi – Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Debik

2-  Çevre Korumaya Güncel Bakış – Yrd. Doç. Dr. Gürdal Kanat

3-  Çevrecilikte Kavramsal ve Ekonomik Boyutlar – Orman Müh. Bekir Kayacan

4-  Hukuk ve Çevre – Av. Taner Ürkmez

5-  Ağaçlandırmanın Önemi – Orman Müh. Tahsin Suda

6-  İçme suyunun kaynaktan musluğa ulaşımı – Dr. Bestamin Özkaya

7-  Atık Değerlendirme ve Evsel Zararlı Atıklar – Yrd. Doç. Dr. Ertan Arslankaya

İlgi ile takip edilen seminer programından sonra katılımcı öğretmenlerimize, ÇEKÜD ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünün birlikte hazırladığı sertifikalar takdim edildi. Doldurulan anket formlarının sonuçlarından da anlaşıldığı üzere, çevre bilinci kazandıracak programların ne kadar gerekli ve önemli olduğu anlaşıldığından ÇEKÜD bu tür programların devamına karar verdi. Pek yakında seminer notlarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

SEMİNERCİLERİN BİYOGRAFİLERİ

Av. Taner Ürkmez Taner ÜRKMEZ, 01.06.1969 Tarihinde, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Doğanşehir’de tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Fakülte öğrenimi süresinde Çevre Hukuku eğitimi aldı. Çevre Hukuku ile ilgili yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 1986 yılından beri İstanbul’da yaşamaktadır. Askerliğini İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığında yedek subay olarak yaptıktan sonra serbest avukatlığa başladı. 1995 yılında evlendi.

Şu anda Halaskargazi cad. no:225 Kat:6 Daire:11 Pangaltı-Şişli/ İSTANBUL adresinde serbest avukatlık yapmaktadır. Ayrıca ÇEKÜD (Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hukukun Üstünlüğü Derneği üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp DEBİK Eyyüp DEBİK, 1966 yılı Karaman doğumludur. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisi Bölümü’nden Çevre Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra aynı programda Doktora çalışmasına devam etmiş ve 1999 yılında Doktor Mühendis unvanını alarak, 2000 yılında Yrd. Doç. olarak akademik çalışmalarına devam etmiştir. 2002-2004 yılları arasında Amerika’da Iowa State Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde ziyaretçi profesör olarak çalışan Eyyüp DEBİK, halen Y.T.Ü. inşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Yrd. Doç. Dr. Gürdal KANAT Gürdal KANAT, 1967 yılı Kırklareli doğumludur. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Çevre Mühendisi olarak mezun olduktan sonra aynı Bölümde 1990 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1992-93 yıllarında Hollanda’nın Delft şehrindeki International Hydraulic and Environmental Engineering Institute (IHE)’de Master çalışması yaptıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Doktora çalışmasına devam etmiş ve 1996 yılında Doktor Mühendis ünvanını almıştır. Halen, 1989 yılında göreve başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliği görevini devam ettirmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Yrd. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA Ertan ARSLANKAYA, 1970 yılında Eskişehir’de doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisi Bölümünden Çevre Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra aynı programda Doktora çalışmasına devam etmiş ve 1999 yılında Doktor Mühendis unvanını almıştır. Halen, Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Katı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü, Yönetim ve Modelleme, Su Kirlenmesi ve Gürültü Kirlenmesi konusunda çalışmaları bunmaktadır.

Dr. Bestamin ÖZKAYA Bestamin ÖZKAYA, 1976 Elazığ doğumludur. 1994 yılında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girmiş ve aynı bölümden 1998 yılında mezun olmuştur. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış, 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini aynı programda sürdürerek 2004 yılında Doktor Mühendis unvanını alan Bestamin ÖZKAYA, halen Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Doktor Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve tek çocuk babasıdır.

Dr. Bekir KAYACAN Bekir Kayacan, 1969 yılında Afyon’da doğmuş, ilk ve ortaokulu da yine aynı şehirde tamamlamıştır. Daha sonra 1986’da Çanakkale Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi’nden mezun olup aynı yıl İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği’ni kazanmıştır. Bu bölümden 1990 yılında mezun olduktan sonra 2 yıl kadar Orman Bakanlığı’nda Amenajman Mühendisi olarak çalışmıştır. Ulusal seçme sınavı neticesinde Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi adına burslu olarak 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve 1997 yılına dek orada kalarak State University of New York – College of Environmental Science and Forestry (SUNY-ESF)’de Ormancılık Ekonomisi Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. 1997 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Artvin Orman Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmiş, 1998 yılı sonbahar döneminde İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık Ekonomisi programında  başladığı doktora öğrenimini 2004 yılında tamamlamıştır. Akademik çalışmaları dolayısıyla  ziyaretçi bilim adamı ve katılımcı olarak yurt dışındaki çeşitli kurum ve yerlerde çalışma toplantıları, seminer ve sempozyumlara iştirak etmiş olan Bekir Kayacan’ın yabancı dili İngilizce’dir. Evli ve iki oğul sahibidir.

Tahsin SUDA – Orman Mühendisi 1966 tarihide Giresun İli Çamoluk İlçesi Yenice köyünde doğdu. İlkokulu Yenice’de, Orta Okulu Giresun/Alucra’da, lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1992 yılında İ.Ü.Orman fakültesini bitirdi. 1994–1996 yılları arasında orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünde çalıştı, 1996–1997 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Mühendis olarak, 1997- … İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Sınırlarının tespitinde Baş Mühendis olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Toç-Bir-Sen (Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası) Marmara Bölge Başkanlığı, Orman Mühendisler Birliği Derneği’nin Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.