2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı

ISEM 2014

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

(2ND International Symposium On Environment and Morality)

Adıyaman Üniversitesi 24-26 Ekim 2014  

ÇEKUD, Çevre Vakfı, Akademik Platform ve Adıyaman Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu” Adıyaman Üniversitesi’nin Rektörlük Konferansı’nda düzenlenen açılış programı ile başladı.

İki gün sürecek sempozyumun açılış programına Adıyaman Valisi Mahmut DEMİRTAŞ, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Yaşar ÖNCEL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, Bosna Hersek Tesenaj Belediye Başkanı Prof. Suat HUSGİÇ, Akademik Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan ASLAN, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Muzaffer ÖZCAN, Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eyüp DEBİK, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat KOR, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri, Çevre Vakfı üyeleri, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Özbekistan, Irak, İran ve Gürcistan’da bulunan çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ve Üniversitemizin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Akademik Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan ASLAN’ın açılış konuşması ile başlayan sempozyum, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Muzaffer ÖZCAN ve Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eyüp DEBİK’in selamlama konuşmalarının ardından Adıyaman Valisi Mahmut DEMİRTAŞ’ın konuşmaları ile devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut DEMİRTAŞ, bugün insanlığın yüz yüze olduğu en önemli problemlerden birinin doğa ve çevre kirlenmesi olduğunu ifade ederek doğayı ve çevreyi korumanın, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın her birey için temel görev olduğunu belirtti. Vali DEMİRTAŞ şöyle konuştu: “Çevre sorunları sadece teknolojik önlemler ve yasal düzenlemelerle çözülememektedir. Bu önemli sorunu ahlaki boyutta ele alınması gerekmektedir. Yüce kitabımın Kuran-ı Kerim’in değişik surelerinde yeryüzündeki ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yapıldığı beyan edilmiş ve insanoğlunun çevre ve tabiattan faydalanırken bu ölçü dengeyi bozmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla doğanın bu dengenin bozulamaması adına yapılacak çalışmalar son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bir atasözünün dediği gibi dünya bize atalarımızdan miras kalmadı biz onu çocuklarımızdan emanet aldık. Bu emaneti aslını koruyarak asıl sahiplerine teslim etme yolunda yapılacak çalışmalar son derece önemlidir.”

Adıyaman Üniversitesi’nde böyle bir sempozyum düzenledikleri için Akademik Platform, Çevre Vakfı ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) teşekkür ederek konuşmasına başlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ katılımcıları Üniversitemizde görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. GÖNÜLLÜ, kâinatta ve doğa da olan uyuma vurgu yaparak kainat kitabında hiçbir zaman orantısızlık, ölçüsüzlük, faydasızlık ve düzensizlik olmadığını belirtti. Prof. Dr. GÖNÜLLÜ: “Bu bize şunu ifade ediyor. Yaradan ben sizlere ölçülü davranıyorum diyor. O kadar ölçülü oranlı davrandım ki siz de bundan ders alın, bütün işlerinizde düzgün, olumlu olun, insanlara faydalı olun, insan dışındaki bütün varlıklara da faydalı olun, kâinatta ne varsa hepsine faydalı olun diyor. Bizler bunları bilgi dağarcığımızla anlamaya gayret ediyoruz. Anlamamız için bütünü iyi görmemiz gerekiyor.  Yaratanın bu lütfunu görmemiz gerekiyor. Saygı göstermemiz yetmiyor, sevmemiz de gerekiyor. Saymayı ben bir şekilde perde ve örtü gibi görüyorum. Yapılan bir takım olumsuz işler, öğeler örtülebilir, bunları örtebiliriz ama alıp bunu değişik şekillerde değişik derinliklerde sevgi boyası ile boyadığınız zaman üzerini kapatmanın ötesinde işte o zaman istenileni yapmış oluruz. Yaratanın gösterdiği sevgiden yola çıkarak bizlerinde hep sever olması gerekmektedir. Bu mesajı iyi anlamamız gerektiğini düşünmekteyim. Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmasında sempozyumun düzenlenmesinde katkısı olan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ,  Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Çevre Vakfı’nın yöneticilerine teşekkür eden Akademik Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç Dr. Hakan ASLAN bu sempozyumun uluslararası bir sempozyum olduğunu ifade ederek Dünya’nın değişik ülkelerinden gelen tüm akademisyenlere teşekkür etti. Katılımcılar ve sempozyum hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. ASLAN “Türkiye’de çevre konusunda en kadim akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Nevzat KOR bey ve Prof. Dr. Zuhdija Adiloviç davetimiz üzerine sempozyuma katılmışlardır. Sempozyum sonunda ise kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini katılımcılara tanıtmak adına Pazar günü kültür gezisi sempozyum programına dahil edilmiştir. Herkese teşekkür ederim.” dedi.

Sempozyumda Yönetim Kurulu Başkanımız Av. Muzaffer ÖZCAN 1. Çevre ve Ahlak Sempozyumu hakkında bilgi vererek; “1. Çevre ve Ahlak Sempozyumunu Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile 2013 yılında Gaziantep İlimizde düzenlemiş ve çevre ile hem ilmi hem de gönül bağı olanların katılımı ile geniş bir kitleye ulaşma imkânı bulmuştuk. Bu ilk sempozyumun bildirileri kitaplaştırılmış hem çevre dostlarının hem de akademisyenlerin istifadesine sunulmuştur. Bu gün başlangıcını gerçekleştirdiğimiz 2. Çevre ve Ahlak Sempozyumunun da aynı şekilde yararlı ve yaygın sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu ortak fayda üretme sempozyumuna iştiraklerinizden dolayı bütün katılımcılara, akademisyen ve araştırmacılara, bizi destekleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ’ye ve diğer tüm destekçilerimize burada bulunan bütün çevre dostlarına tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bugün yaşadığımız çevreyi tartışmak, çevre algısını sorgulamak ve yeniden kurmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eyüp DEBİK dünyamızın bir buhran yaşadığını ve bu buhranın temelinin ise ahlaki zedelenme, insanın çevreyi kullanırken düştüğü hatalar olduğunu belirtti. Doç. Dr. DEBİK tüketim toplumuna değinerek şöyle konuştu: “Tüketim toplumunun en mühim özelliği dünyaya geliş amacını refah içinde olmak, bugün anlaşıldığı manada sürekli mutlu olmaktır. Hedonizm olarak tanımlanan bu dünya görüşü bilinçli veya bilinçaltı bir paradigmadır. Bugün bizleri de şiddetle tehdit eden bir hastalıktır. Artan tüketime için kaynak sağlama ve daha konforlu bir hayat için daha çok üretim anlayışı yerine çevre problemlerinin çözümü için ahlaki değerleri günlük hayatımıza yerleştirmeliyiz.”

Programa onur konuğu olarak katılan ve teknokratların hocası olarak bilinen Prof. Dr. Nevzat KOR ise hayatından kısa kesitler anlatarak şöyle konuştu: “Çevre konuları bilhassa sanayi devriminden sonra dünyamızda en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Türkiye’de 1950 li yıllara gelirken Haliç kirlenmeye başladı. Haliç İstanbul boğazının Marmara’ya yaklaştığı kısımda Avrupa yakasında İstanbul boğazına dökülen bir su yatağıdır. Geçtiği yerlerde 100 metre civarında bazı yerlerde 200 metre civarında yukarısından gelen 2 derenin suyu ile Haliç beslenmektedir. Önceleri derelerin suyunun getirdiği toprak ile Haliç’in yatağı yükselmiş ve civardaki sanayi kuruluşlarının sayısının artması ile artık suyu tahammül edilemez derecede kirlenmeye başlamış çevreye de tesir etmiştir.  Ve buradaki balık hayatı sıfırlandı. Eskiden balık üreme yeri olan Haliç’e sanayi kuruluşlarının atıklarından dolayı vapurlar bile giremiyordu.  Daha sonra Haliç için bir çalışma başlattık. Biz artık bu çalışmadan sonra İstanbul’un önemli problemlerini ele aldık.”