Turizmi Teşvik Kanunu’na Çevreci Tepkisi

Anasayfa://Turizmi Teşvik Kanunu’na Çevreci Tepkisi

Turizmi Teşvik Kanunu’na Çevreci Tepkisi

Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) başkanı Süleyman YORULNAZ, orman alanlarının turizme tahsis yolunu açan “ Turizmi Teşvik Kanunu” tasarısına tepki gösterdi. Yorulmaz, “Ülkemizin orman varlığı toplam alanın sadece yüzde 27’sine tekabül etmektedir ki bu da orman varlıklarımızın ne derecede zenginleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ormanlarımız yeterli değil Anayasa Mahkemesi tarafından ormanların zarar göreceği gerekçesiyle daha önce yürüğü iptal edilen “Turizm Teşvik Kanunu”nun yeniden Meclis gündemine taşınması, çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu.

ÇEKÜD başkanı Süleyman Yorulmaz, orman alanlarının daralmasıyla iklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliğin yok olması gibi çevre problemlerinin baş gösterdiğinin bilinen bir gerçek olduğunu belirtti. Yorulmaz,”Ekolojik olarak çok hassa bir konumda bulunan ormanlarımız iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan biyolojik bir zenginliğe sahiptir. Ancak ülkemiz orman varlığı 21 milyon 188 bin 747 hektar olup toplam alanın yüzde 27 sine tekabül etmektedir ki bu da orman varlıklarımızın ne derece zenginleştirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

Uygulamada çok farklı durumlar ortaya çıkabilir Yorulmaz, “orman alanlarının daralmasıyla iklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi çevre problemlerinin baş gösterdiğinin bilinen bir gerçek olduğunu belirtti. Yorulmaz, kanunların sadece yazılı belgeler olarak mevzuat içerisinde yerini aldığını ancak uygulamalarda çok farklı durumlarla karşılaşıldığını kaydetti. Yorulmaz, yasalar her ne kadar iyi ve doğru olsa da uygulamaları yapanların yine insanlar. Bu yüzden her zaman istismar edilebilir ve yandaşlara menfaat sağlamak amacıyla rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

Bu durumun çevresel kirlenmeden daha hızlı ve daha geniş boyutlu bir kültürel kirlenme olgusu il karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini belirten Yorulmaz, “Kültürel kirlenme, çevre felaketlerinin de temelini teşkil etmektedir. Tüm çevre sorunlarının çözümünde direk veya dolaylı yönden ‘Anahtar rol’ oynayan iki faktörden birisi insan, diğeri ise ağaçtır” şeklinde konuştu Yeni Mesaj Gazetesi 20.04.2008

2014-02-08T12:33:15+00:00Şubat 8th, 2014|Basında ÇEKÜD|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar