Toprak Kıymetli Bir Varlık

Anasayfa://Toprak Kıymetli Bir Varlık

Toprak Kıymetli Bir Varlık

16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü Toprak Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca her yıl 11 -17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle “Toprak Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu vesile ile 15 Haziran Toprak Günü’nüzü tebrik ediyoruz.

Toprak,  binlerce yılda oluşan, içinde sayısız canlı barındıran, bitki örtüsüyle kaplı kıymetli bir varlıktır.

Modern bilim ve teknoloji ile toprak yapay yolla yapılamamakta, toprak yapısı bozulduğunda geri dönüşümü mümkün olmamaktadır. Güvenilir gıda ve sağlıklı yaşam için ilk koşul toprağın korunmasıdır.

Modern ve gelişmiş toplumlarda, hem bireylerin hem de kurum ve kuruluşların üst bilinç seviyesinde anlaşarak arazi kullanımı ve planlaması konusunda daha hassas davranmaları gerekmektedir.

Başta belediyeler olmak üzere plan yapmaya yetkili kurumların öncelikle planlı alanları daha verimli kullanması, tarım alanlarını koruması, zorunlu hallerde marjinal alanları tercih etmeleri önemlidir.

Konumu itibariyle önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye, yıllık 62 milyar dolar tarımsal geliri ve tarımsal üretim gücü ile Dünya’da 7’nci sırada bulunmaktadır.

Türkiye’de 24 milyon hektar alanda 3 milyon tarım işletmesiyle 22 milyon parsel üzerinde tarım yapılmaktadır, ortalama parsel büyüklüğü 11 dekar, işletme başına ortalama arazi miktarının ise 61 dekardır.

Artan Dünya nüfusunun başta yerleşim, sanayi ve sosyal alana olan talep artışlarının tarım alanlarının daralmasına neden olması, buna paralel olarak ortaya çıkan beslenme ihtiyacının artması nedenleriyle tarım alanlarının iyi kullanılması, üretimin planlanması, tarım alanlarının ıslahı ve korunması gerekmektedir.

2014-06-13T11:07:20+00:00Haziran 13th, 2014|Cevre Haberleri|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar