Today’s Zaman ÇEKÜD’ün Demecine Yer Verdi.

Anasayfa://Today’s Zaman ÇEKÜD’ün Demecine Yer Verdi.

Today’s Zaman ÇEKÜD’ün Demecine Yer Verdi.

http://www.todayszaman.com/tz-web/news-215054-nightclub-music-needs-restricting-to-reduce-noise-pollution-say-environmentalists.html

Halil İbrahim Uzun, the general coordinator of the Environment, Culture and Solidarity Association (ÇEKÜD), noted that people are exposed to noise pollution arising from mobile phones, trains, road traffic and aircraft every day. “If people are insensitive to noise pollution and see nothing wrong with creating it, then these individuals have a problem. Some people want to have the right to entertainment as part of their personal freedom, while some of them want the freedom to rest,” Uzun pointed out, underlining that it is possible to solve noise pollution individually. Stating that ÇEKÜD was established in 1999 in İstanbul by a group of volunteer environmentalists, Uzun explained that their institution’s aim is to generate solutions as soon as possible on environmental problems. Uzun added that Turkey can move towards solving the problem of noise pollution as soon as people respect each other’s rights.

Çevreciler Gürültü Kirliliğini Azaltmak İçin Gece Kulübü Müziklerinin Kısıtlanması Gerektiğini Söylüyor.

ÇEKÜD G.K H.İbrahim Uzun, insanların cep telefonu, trafik, uçak, tren v.b. araçlardan kaynaklanan gürültü kirliliğine maruz kaldığını kaydetti. İnsanlar gürültü kirliliğine duyarsızca ve kirliliği oluşturan sorunlara önemsizmiş gibi bakıyorsa burda bir problem var demektir. “Bazı insanlar diğer bazısı özgürce dinlenmek isterken, kişisel özgürlüklerinin bir parçası olarak eğlence hakkına sahip olmak istiyor.” diyen UZUN gürültü kirliliğini kişisel olarak çözmenin mümkün olduğunu vurguladı. ÇEKÜD’ün 1999 da bir grup çevre gönüllüsü tarafından İstanbul’da kurulduğunu ve amacının çevre problemlerine en kısa sürede çözüm üretmek olduğunu söyleyen UZUN sözlerini “Türkiye’de insanlar birbirlerinin haklarına saygı gösterirlerse gürültü kirliliğini çözme yolunda ilerleme kaydedebiliriz” diyerek tamamladı.

2014-02-09T13:12:56+00:00Şubat 9th, 2014|Basında ÇEKÜD|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar