Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Milli Parklar Ve HES Konulu Açıklama

Anasayfa://Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Milli Parklar Ve HES Konulu Açıklama

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Milli Parklar Ve HES Konulu Açıklama

Son günlerde bazı basın yayın organlarında 18 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile alakalı olarak “Milli Parklarda, yönetmelikte değişiklik yapılan madde ile uzun devreli gelişme planı/gelişme planı olmadan yapılaşma ve yatırıma izin verileceği,  kanuni düzenlemenin HES’leri kapsadığı, bu madde ile “otel” yatırımlarına izin verileceği” şeklinde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir.

12 Aralık 1986 tarih ve 19309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliğinin 2. Bölümünde “Temel İlkeler ve Kriterler” başlığı altında bulunan 5. Madde’nin birinci fıkrasının B bendinin dört numaralı alt bendine “Ancak; İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı/gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına/gelişme planlarına işlenir.” hükmü eklenmiştir.

Mili Parklar Yönetmeliği’ne eklenen madde açıkça belirtildiği üzere içme suyu temini açısından zorunluluk gerektiren durumlarla alakalıdır. Eski Yönetmelik hükümlerine göre Kamu Yararı Kararı alınarak Uzun Devreli Gelişme Planı’na işlendikten sonra söz konusu işler yapılabilmekte idi. Ancak bu durum bürokratik işlemlerin tamamlanması açısından uzun bir zamana ihtiyaç göstermekte iken yapılan değişiklikle, kamu yararı açısından vazgeçilmez bulunan içme suyu temini işlerinin hızlandırılması sağlanmış olacaktır. Yapılan değişiklikte zaten ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması da ön görülmüştür. Bu düzenleme söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi milli parklarda otellerin veya HES’lerin yapılmasına yol açacak bir düzenleme değildir. Bakanlığımız bu konuda gerekli hassasiyeti ziyadesiyle göstermektedir bunun en büyük göstergesi de ülkemizde son 10 yıl da korunan alan oranı 2 katından fazla artırılmış ve ülke yüzölçümünün  % 4,5’i iken bu oran  % 10,5’e çıkarılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadı ile açıklamamızın değerlendirilmesi hususunu saygılarımızla sunarız.

 

Kaynak : Orman ve Su İşleri
Bu haber kamu yararına paylaşılmıştır.

2014-03-24T09:51:22+00:00Mart 24th, 2014|Cevre Haberleri|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar