Yazar: İbrahim İlhan

Havada Tarifeli Tüketim

THY’nın bazı iç ve dış hatlarda alkollü içki servisini kaldırması, medyada büyük ve gürültülü bir tepkiyle karşılandı. Ulaşımda esas dikkat edilmesi gereken; güvenli, ekonomik, hızlı yolculuk kriterleri bile böylesine sorgulanmazken, uçak içi serviste yapılan bir…
Devamını oku

Haritayı Tamamlamak

ÇEKÜD’ün internet sitesinde, Anasayfa sol üst köşede yer alan harita dikkatimizi çekti mi hiç? Çoğu beyaz, birazı yeşil alacalı bir harita. Üzerindeki başlıktan anlaşıldığına göre bu bir “Ağaçlandırma Haritası”.  ÇEKÜD’ün Türkiye genelinde yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını…
Devamını oku

ÇEKÜD İçin Gecikmiş Bir Hakkın Teslimi

ÇEKÜD, on yılı aşkın bir süredir çevre alanında gönüllü çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sadece bilinçlendirme gibi teorik çerçevede kalmayıp, ağaçlandırma gibi pratik sonuçları olan, bütün ülke sathına yayılan, ilköğretim öğrencilerinden üniversite talebelerine, sivil toplum kuruluşlarından…
Devamını oku

Sosyal Sinerjiden Kurumsal Sinerjiye

ÇEKÜD, adının açılımından da anlaşılacağı üzere; “Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği”dir. Bu durum, “Misyonumuz” başlığı altında şöyle ifade edilmektedir: “Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla;sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde, kritik-analitik düşünce…
Devamını oku

Üçlü Bilanço

ZET Şirketler, her yıl sonunda faaliyetlerinin genel sonuçları anlamında bir “Bilanço” açıklarlar. Kâr eden bir şirketten; yöneticiler “prim”, hissedarlar “kâr payı”, devlet “vergi” alarak memnun olur. Şirket büyür, hisse değerleri artar, yeni yatırım projeleri gündeme…
Devamını oku

ÇEKÜD’Ü Ne Kadar TANI(TI)YORUZ?

Geçtiğimiz ay, ÇEKÜD heyeti TBMM Çevre Komisyonu’nda, Komisyonun talebi üzerine bir sunum yaparak, faaliyetlerini tanıttı ve Türkiye’mizin çevre sorunları hakkında düşüncelerini, tesbitlerini ve tekliflerini milletvekillerine aktardı. Geçtiğimiz ay, ÇEKÜD heyeti TBMM Çevre Komisyonu’nda, Komisyonun talebi…
Devamını oku

Sosyal Çalışmalarda Sinerji Oluşturmak

Sinerji; Bütünün gücü, tesiri ve verimliliğinin, bütünü meydana getiren parçaların ayrı ayrı ortaya koydukları güç,tesir ve verimliliğin toplamından daha fazla olduğunu ifade eden bir kavram Sinerji; Bütünün gücü, tesiri ve verimliliğinin, bütünü meydana getiren parçaların…
Devamını oku

Susuzluğa Dair, Kritik Analitik Düşünme Denklemleri

İstanbul’ da yazın su sıkıntısı haberleri yoğunlaştıkça ; evlerde apartmanlarda, işyerlerinde hummalı bir su deposu tedarik ve montaj çalışmaları başlar. Oysa insanların bu bireysel tedbirlerinin İstanbul’un genel su sıkıntısına zerre kadar bir katkısı yoktur. Hatta…
Devamını oku