ÇEKÜD’Ü Ne Kadar TANI(TI)YORUZ?

Anasayfa:///ÇEKÜD’Ü Ne Kadar TANI(TI)YORUZ?

ÇEKÜD’Ü Ne Kadar TANI(TI)YORUZ?

Geçtiğimiz ay, ÇEKÜD heyeti TBMM Çevre Komisyonu’nda, Komisyonun talebi üzerine bir sunum yaparak, faaliyetlerini tanıttı ve Türkiye’mizin çevre sorunları hakkında düşüncelerini, tesbitlerini ve tekliflerini milletvekillerine aktardı.

Geçtiğimiz ay, ÇEKÜD heyeti TBMM Çevre Komisyonu’nda, Komisyonun talebi üzerine bir sunum yaparak, faaliyetlerini tanıttı ve Türkiye’mizin çevre sorunları hakkında düşüncelerini, tesbitlerini ve tekliflerini milletvekillerine aktardı.

ÇEKÜD Y.K.Başkanımız Sn. Süleyman Yorulmaz beyle Ankara yolculuğu öncesinde görüştüğümüz için Çevre Komisyonu sunumundan haberdardım.

Ertesi günü gazetelere ve internet haber sitelerine konuya yer verip vermedikleri açısından bir göz gezdirirken, on kadar yerde konunun kısmen yer aldığını gördüm.

Gerçi bazı gazete ve internet siteleri, özellikle bir milletvekilinin sataşmasını öne çıkararak konuya yer vermişlerdi.

Hürriyet Gazetesi de “Çevreciler Mecliste Nükleer yüzünden kapıştı” başlığını atmıştı. Habere bakılırsa, Meclis Çevre Araştırma Komisyonu toplantısında Greenpeace ile ÇEKÜD Nükleer santral konusunda kapışmışlardı. Süleyman beye sorduğumda ise, Greenpeace ile “kapışma” şöyle dursun, “karşılaşma” dahi sözkonusu değildi. Sadece aynı gün aynı komisyona fakat ayrı ayrı sunum yaomışlardı. O kadar.

Anlaşılıyordu ki; basın, yayın organları sadece  “sataşma” ve “kapışma” olduğunda olaya ilgi duyuyorlar, bunlar olmasa da uzaktan yakından, çatışma ve kapışma özlemlerini giderecek tarzda yayın yapıyorlardı.

Bu internet incelemesi sırasında oldukca ilginç bulgulara da rastladım ve bunları özetle de olsa arkadaşlarla paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm.

ÇEKÜD, on yıla yaklaşan faaliyet süresi dikkate alındığında, hak ettiği kadar olmasa da, toplumun çok değişik kesimlerinde ve katmanlarında nisbi bir kabullenme ve tanınmaya mazhar olmuş görünüyor.

(Bu yazının hazırlandığı 1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle:

1- Google arama motorunda ÇEKÜD için ulaşılan sonuç: 12.300 kayıt.

-Aynı arama motorunda aynı gün tema vakfı :489.000 yani ÇEKÜD’den 40 kat fazla sayfada yer almış-

2-Alexa, İnternet Trafik sıralamasında cekud.org sitesinin yeri: 376.171

-Aynı izleme sitesinde örn. Tema.org.tr sitesinin yeri:299.294. sırada.

Siteye giriş açısından, Tema-ÇEKÜD arasında çok büyük bir fark yok-

İleride buna benzer bir yazı yazılırsa o zamanki durumu mukayese edecek bir veri olsun diye bu rakamları kaydetme gereği duydum)

Faaliyetleri, özellikle ağaçlandırma kampanyaları ve mütevazi yayınlarından alıntılar binlerce internet sitesinde/sayfasında yer alıyor. Yüzbinlerce ağaç diken, yüzlerce çevre ve kültür kuruluşuyla işbirliği yapan, yüzlerce okulda, kurumda çevre eğitim seminerleri veren, geziler, yarışmalar yapan bir STK için bu tanınmışlık düzeyi yeterli olmasa gerek.

O halde burada bir sorun, bir eksiklik var demektir. Kuruluşundan beri ÇEKÜD yöneticilerinin yaptıklarını anlatmada takındıkları mütevazi tavır, belki de bu konudaki sorunların başında yer alıyordur. Tevazu, çok takdire şayan bir tavır olması hasebiyle, bu erdemli tavrın terk edilmesi tavsiye edilemez. Ancak “erdemli sosyal yaşam” şartları içinde tanıtım eksikliğinin de giderilmesi gerekiyor.

Bir kurumu, bir ürünü, bir fikri, bir eseri tanıtma işinin büyük ölçüde paraya dayandığı bir zamanda ve ortamda yaşıyoruz. Gerçek anlamıyla “sivil” toplum kuruluşları, sadece üyelerine, gönüllülerine ve projelerine dayalı bir gelir elde etme siyaseti takip ederler. Az fakat bereketli gelirleriyle çevreleri, insanları ve kültürleri için çalışırlar

Hızla yozlaşmakta olan kültürün ve hızla çölleşmekte olan çevrenin, dökülen, çözülen ve savrulan sosyal hayatın karşısında tamamen yerli, özgün ve özgür bir yapılanmayla müsbet çabalar ortaya koyarlar. Asla yabancı fonlara, ideolojilere ve örtülü projelere tevessül etmezler.

O halde ÇEKÜD yöneticilerinin, üyelerinin, gönüllülerinin ve sevenlerinin bu tanıtma işini ciddiyetle, aşkla ve şevkle ele almaları gerekiyor. Son zamanlarda yönetimin resmi ve özel temasları, basına yönelik açılımlarını takdirle izliyoruz. Bu tempoya, ÇEKÜD üye ve gönüllülerinin de katılması verimlilik ve etkinliği arttıracaktır.

Bir kurumu tanıtmak için önce tanımak gerektiği açıktır.

“Orda bir köy var uzakta”

Şiirindeki, muğlak “köyümüz” tarifinde olduğu gibi bir tavırla “ÇEKÜD’ümüzü” ne tanıyabiliriz, ne de tanıtabiliriz. Genel manada, etkin bir şekilde “Tanımak ve Tanıtmak” için işin, kurumun, faaliyetin, fikrin … “bir ucundan tutmak” ve onu geliştirmeye ve yaymaya çalışmak gerekir.

ÇEKÜD, kendi alanında özgün bir kuruluş. Her şeyden önce çevre meselesine kavgacı, reaksiyoner ve dar bir açıdan yaklaşmıyor. Çevreyi, kültürümüzün bir parçası olarak görüyor. Çevre ve kültür kuruluşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde bütünsel bir yaklaşım sergiliyor. Sadece işin teorik ya da gösteri boyutunda kalan yerli-yabancı örgütlerden farklı olarak, hem okullarda çevre eğitim seminerleri yapıyor, hem de toplumun hemen her kesiminden insanların katıldığı ağaçlandırma kampanyaları yürütebiliyor.

Bu açıdan bakıldığında ÇEKÜD gibi bir gönüllü kuruluşu, iftiharla tanıtıp faaliyetlerine destek olunmasını istememiz durumunda, çok olumlu sonuçlar alacağımızdan eminim.

BİR YERLİ, BİR YABANCI ARAŞTIRMADA ÇEKÜD

STEP, Sivil Toplum Endeksi Projesi adı altında Türkiye çapında geniş bir anket çalışması yapılmış. Çevreyle ilgili STK kampanya örneklerinin sorulduğu bir bölümde ÇEKÜD, “ağaçlandırma çabalarıyla” yer almış.

Anketin geneli ve yapan kurum hakkında herhangi bir yorum yapmaksızın, bu ankette, hiç bir yönlendirme ve hatırlatmada bulunulmaksızın ÇEKÜD’ün yer almasını, önemli bir veri olarak görüyorum.

Sistemli bir tanıtım çalışması yapılması halinde, toplum nezdinde tanınması, benimsenmesi ve desteklenmesi mümkün bir STK olarak karşımızda duran bir ÇEKÜD’ün potansiyeline işaret eden bu oldukca uzun anket sonuçlarının ilgili bölümünü kaynağıyla birlikte dikkatlerinize sunuyorum.

STEP ANKET YANITLARI

D.22.a. Geçtigimiz yıl içerisinde, çevre koruması için yapılan sivil toplum kampanya,eylem veya programlarına verilebilecek örnekler hatırlıyor musunuz?

D.22. In the last year, can you think of any examples of civil society public

*ST’ un çevreyi korumaya yönelik aktivitelerine verilebilecek çok sayıda örnekoldugunu söyleyen katılımcıların sayısı sınırlı, yüzde 16.

D.22.b Lütfen birkaç örnek sıralayınız:

Greenpeace’in yapmıs oldugu çalısmalar (29)

Atlas dergisinin birkaç etkinligi

Bergama köylü hareketi (14)

Ulla gemisi (2)

Kyoto protokolü, (2) küresel iklim degisikligi gibi konularda bir çok örgüt

kampanyalar, eylemler düzenlediler. Fırtına vadisinin kirlenmesine karsı çabalar

Medya ile iliskileri olan STK’ları tanıyoruz, digerlerinin faaliyetlerinibilmiyoruz. O yüzden birkaç örnek göz önünde.

ÇEKÜD, agaçlandırma çabaları

Çevre kozası’nın bogazlardaki gemi trafigine karsı eylemleri

Deniztemiz dernegi eylemleri

Üçünçü köprüye karşı girişim

Kaynak:

http://www.step.org.tr/images/UserFiles/Image/dokumanlar/STEPSonYanRaporlar/STEP%20Anket%20Yanitlari%20Tablolari.pdf

 

ÇEKÜD’E DIŞARIDAN BİR BAKIŞ

REC Orta ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi adlı uluslar arası kuruluşun Türkiye’nin Çevresi üzerine yaptığı ayrıntılı bir araştırma sonucu hazırlanan raporda, ÇEKÜD Türkiye’nin en büyük çevre kuruluşları arasında yer alıyor.

Kuruluşu Amerika, Avrupa Konseyi ve Macaristan tarafından gerçekleştirilen REC, Avrupa Konseyi üyesi 28 ülke tarafından da resmen tanınmakta ve desteklenmektedir. Merkezi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan REC,

Ankara’da da resmi bir ofise sahiptir. Merkzinde 100’e yakın uzman bulunan kuruluş, ayrıca 16 ülkede istihdam ettiği 100 uzmanla çalışmalar yürütmektedir.

Yazımızın başlangıcında bahsettiğimiz, ÇEKÜD’ün de sunum yaptığı TBMM Çevre Sorunları Araştırma Komisyonu’na, REC adına da bir sunum yapılmıştır.

Yine kuruluş ve araştırma raporu hakkında herhangi bir yorum yapmaksızın, bu ayrıntılı raporda ÇEKÜD’ün alfabetik sıra nedeniyle de olsa Türkiye’nin en büyük Çevre kuruluşlarının başında sayılması önemlidir. Çünkü burada da bu yabancı kuruluşun ÇEKÜD Lobisi (!) tarafından etkilenmesi veya  yönlendirilmesi söz konusu değildir. Üstelik rapor, ÇEKÜD faaliyetlerinin henüz bugünkü kadar çeşitlilik ve genişlik arzetmediği 2005 yılına aittir.

Below are listed some of the larger environmental

NGOs in Turkey (in alphabetical order):

The Environment and Culture Agencies

Cooperation Association (CEKUD) aims to create a

society in which people are sensitive to the environment

and culture, and who have an understanding of

natural culture and ethics with an ideal of living in a

clean environment. In addition, it aims at restoring

the social and ecological balance that has been disturbed

by natural disasters and accidents.

The Environment Foundation of Turkey (TCV)

was established in 1978. It protects the environment

through research; publication of books, newsletters,

brochures and other information mediums; and raising

public awareness. The Environment Foundation

of Turkey has been a member of the UNEP National

Committee since May 1992.

The Society for the Protection of Nature (DHKD)

was founded in 1975. The society works for the conservation

of biological diversity and natural resources

by: encouraging sustainable use of natural resources,

increasing public awareness in environmental issues,

ENVIRONMENTAL STAKEHOLDERS IN TURKEY

REC EXTENSION TO TURKEY 33

Kaynak:

www.rec.org/REC/Programs/ExtensionToTurkey/TurkeysEnvironment.pdf –

BİR ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNÜN HEYECANLI NOTLARI

Yazımızın başlarında bahsettiğimiz İnternet ağına takılan ÇEKÜD haber ve yorumlarına göz atarken, Çince, Japonca benzeri bir sitede Cynthia W. İmzalı uzun İngilizce günlükler arasında geçen CEKUD kelimeleri dikkatimi çekti.

Türkiye’de bir şirkette çalışan şahıs, yöneticisinin kendisini bir çevre örgütüyle tanıştırmasından sonra hayatının tamamen değiştiğini, CEKUD adındaki bu dernek için bir ağaçlandırma günü organize ettiğini, 650 ağaç diktiklerini, daha sonra derneğin bazı eğitim faaliyetlerine de bir gönüllü olarak katıldığını… uzun uzun ve heyecanlı bir şekilde anlatmaktaydı.

Metni Çeküd Gn. Sekreteri Aliihsan  Güneşer beye gönderip, belki faydalı olur düşüncesiyle incelemesini istemiştim. Birkaç gün sonra gelen cevap ilgiçti. “Adı CEKÜD’e benzeyen başka bir kuruluşu anlatıyor, satır aralarından bunu anlamak mümkün, bizim ağaçlandırma faaliyetimiz var ama, arkadaş “7 Ağaç” projesinden bahsediyor, dolayısıyla bizim kullanabileceğimiz bir metin değil”.

 

Burada ilginç olan, başka bir kuruluşun faaliyetine katılınmış olmasına rağmen CEKÜD adının hatırlanması ve yazılması. ÇEKÜD’ün marka değerine işaret eden bir olay.

Ben yine de metinden birkaç paragrafı aşağıya alıyorum. “İlim Çinde de olsa alınız” diyen bir öğretinin mensupları olarak, faydalı örnek Çin-Japon sitesinde de olsa alınabilir kıyaslamasıyla.

Belki bizim arkadaşlar da tanıdıklarını ÇEKÜD ile tanıştırırlar ve mutluluk duydukları güzel faaliyetlerini bir yerlerde anlatırlar, yazarlar, yayarlar. “Güzellikler paylaşıldıkca çoğalır” güzel sözü uyarınca.

Cynthia.W.  2005-12-15 09:25 

During my work on the project, my supervisor introduced me to the joys of academic research. Not only did he teach me about the issue at hand, but he also shared with me the practical experiences he had accumulated through both his professional career and his personal life. His main goal was to shape his students into well-educated and socially active engineers with strong personal and professional ethics. He took me to many seminars, fairs, and conferences to give me the background necessary to become an engineer of whom he could be proud. I followed his example through personal initiatives such as becoming president of the Environment Club, in which capacity I organized visits to technical sites and meetings on environmental engineering for first-year students.)

One day, my supervisor introduced me to an environmental organization that eventually changed my life. The organization was called “Cekud,” and my supervisor was one of its members. My supervisor described the group’s activities, including its tree planting campaign called, “Seven Trees,” which was predicated upon the assumption that the average person consumes almost seven trees for his or her needs each year.

Impressed with the organization and with its emphasis on direct action, I decided to organize a planting day with Cekud. My coworkers and I rented a bus for the forty-five students who volunteered to be involved. A large turnout of children and teenagers encouraged through Cekud’s “Education for Our Future” program gave us an extra push, and together we planted 650 trees in one day. Enjoying my work with children, I decided to volunteer with Cekud’s education program and soon was able to realize one of my childhood dreams.

Cekud turned out to be the opportunity that allowed me to honor my vow. I do not hesitate to call these two children’s success my most significant personal accomplishment to date.

http://www.taisha.org/bbs/archiver/tid-522395.html

BİR YAZARIN ÇAĞRISI VE BİR OKUYUCU YORUMU

Son olarak değerli yazar ve TV tartışma programlarının sakin, müeddep, dertli konuşmacısı sn. Ahmed Taşgetiren’in bir yazısına dikkat çekmek istiyorum. Ahmed bey, bir çağrı yapıyor. Ağaçlandırma çağrısı. Gördüğü çorak, bozkır Anadolu topraklarından muzdarip ve her şeyi yeşerten imanından mülhem olarak.

Bu fikrini açtığı dernek, vakıf, sendika gibi cemiyetlerde, önce şaşkınlıkla karşılandığını, sonra “neden olmasın?” denilerek benimsendiğini anlatıyor sn. Taşgetiren.

Buradan çıkan sonuç ise şu: ÇEKÜD, temel faaliyetlerinden olan ve yıllardır sürdürdüğü “Ağaçlandırma Kampanyalarını” Ahmet Taşgetiren beye duyuramamış.

Ahmed bey gibi daha nice bu kampanyalara gönülden katılabilecek tanınmış insanlara da.

Tabi burada enformasyonel bir tanıtım ve duyurma faaliyeti yanında; fiili olarak hemen her şehirde dikkat çeken büyüklükte “ÇEKÜD ORMANLARI” ile fiili ve mücessem bir arz ve tanıtımdan da bahsediyorum.

“Eğer, daha küresel ısınma ve kuraklık dünya gündeminde, Çevre Bakanlığı Türkiye gindeminde yokken, Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocamız tarafından ilk tavsiye edildiği zamanlardan itibaren, bu konunun önemi kavranıp, mesela üç-beş yılda bir milyon fidan dikilseydi, bu durum değil Türkiye, komşu ülkelerden bile fark edilirdi.”

Ahmed beyin yazısından anlaşılan diğer bir husus da şu ki, ağaçlandırma kampanyalarında sadece “Çevre” dernekleriyle değil potansiyeli olan, iyi niyetli insanlar tarafından yönetilen her alandaki kuruluşlarla, daha geniş bir dayanışma ve işbirliğine girilmesi faydalı ve elzemdir.

Ahmed beyin yazısına bir yorum gönderen sn. Selim Yücel bey, bu kampanyanın yıllar önce başlatıldığını ve ÇEKÜD tarafından devam ettirildiğini ve ayrıntılı bilgi ve haberlerin www.cekud.org sitesinden takibedilebileceğini, kısa ve öz bir şekilde ifade etmiş.Selim Yücel beyin fikri takip, etkin okuma ve okuduğu bir metindeki eksikliği yazarına nezaketle ifade etme şeklindeki gayret ve medeni cesareti takdire şayandır. Bütün Çeküd gönüllülerine ithaf olunur.

Sözkonusu makale ve yorumu yazıyı çok fazla uzatmamak için buraya almıyor, fakat ilgilenenler için linki dikkatlerinize sunuyorum.

http://www.ahmettasgetiren.com.tr/gunluk.php?makale_no=509

Bütün bunları yazmakla,  “ÇEKÜD’ü tanıtmak için neler yapabiliriz?” Fidanını bu sanal iletişim alanına dikmiş olduk. Fidanlar, kök salsın ve ormana dönsün isteriz. Çoraklaşan dünyada fidanların önemini en iyi ÇEKÜD gönüllüleri bilir.

 

Gönül ve zihin fidanlarınızın latif meyvelerini bekliyoruz. Birlikte ÇEKÜD için, kişisel ve kurumsal olarak uygulanabilir ve sürdürülebilir “Kurum, Kampanya  Gönüllü Tanıtım Fikir ve Projeleri “listesi oluşturalım. Bunları ve yaşadığımız güzel izlenimleri, faydalı olacağı ümidiyle paylaşalım, yayalım.

Önerilerinizi  bilgi@cekud.org  adresine bekliyoruz.

Bu yazıyı kaynak göstererek alıntı yapabilirsiniz.

İbrahim İlhan

ÇEKÜD Y.K. Eski Başkanı

2014-02-02T01:28:45+00:00Şubat 2nd, 2014|Yazar: İbrahim İlhan|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar