ÇEKÜD’e Başarılar Dileyelim

Anasayfa://ÇEKÜD’e Başarılar Dileyelim

ÇEKÜD’e Başarılar Dileyelim

Geçtiğimiz haftalarda da güzel bir toplantı düzenleyerek öğretmenleri bilgilendirdi. Pertevniyal Anadolu Lisesi Konferans Salonunda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlediği çevre seminerine Yıldız Teknik Üniversitesinden beş öğretim üyesi katıldı. Yard. Doç. Dr. Eyüp Debik, “Çevre kirlenmesi” konusunu işleyerek, “Maalesef koruyamadık. Kendi ellerimizle bu hale getirdik” dedi. İstanbul sokaklarından çektiği resimlerde de etrafa gelişi güzel atılmış sigara izmaritleri ve pet şişeler. Aslında çöp kutusu olsa da değişen bir şey olmadığını, dolayısıyla ciddî bir eğitim eksikliği olduğunu vurgulayarak öncelikle bu eğitimin büyüklerden başlanması gerektiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Dr. Bekir Kayacan da çevreciliğin kavramsal ve ekonomik boyutları konusu üzerinde durdu. Orman Bölge Müdürlüğünden Ercan Olgun ise, ağaçlandırma yapılmadığında karşılaşılacak problemleri anlattı. Böyle durumlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere kurak ve yarı kurak, az yağış ve verimli toprakların yok olması. Sadece Fırat havzasından 125 milyon ton toprağın, Türkiye genelinde ise, bir milyar 400 milyon toprağın akıp gittiğini, bu kaybı önlemek için ağaçlandırma yapılması gerektiğini, çünkü ağaçların yaban hayatı ve yaban hayvanlarını da koruduğu ve hava kirliliğini de önlediğini söyledi. Barajların ömrünün Avrupa’da 300-400 yıl iken bizde ağaçlandırma yapılmadığı için meselâ Çubuk barajının yüzde 74’ü Kemer barajının ise, yüzde 42’si dolmuştur. Su havzalarında örnek bir ağaçlandırma 1600-1700 yıllarında kurulan Belgrad ormanlarındaki bendlerdir ki, halen işlevlerini sürdürmektedirler. Yıldız Teknik Üniversitesinden Bestami Özkaya da içme suyunun kaynaktan musluğa kadar olan safhasını slaytla anlattı. Yine Yıldız Teknik Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Arslan Kaya, evsel atıklar üzerinde durarak İstanbul’daki atıkların yüzde 15’inin geri kazanılabileceğini, bu atıklarda plastik, kâğıt, cam, metal gibi maddeler bulunduğunu ve bunların bir kısmının geri dönüşümünün mümkün olduğunu söyledi. Bu haftaki yazıyı bir konuşmacının şu ifadesiyle bitiriyorum: “Çevre kirlenmesi, insan kirlenmesinin çevreye yansımasıdır.”

 

2014-02-08T12:26:41+00:00Şubat 8th, 2014|Basında ÇEKÜD|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar