ÇEKÜD’den Ağaç Dikelim Çağrısı

Anasayfa://ÇEKÜD’den Ağaç Dikelim Çağrısı

ÇEKÜD’den Ağaç Dikelim Çağrısı

Ancak, insanoğlu yaptığı uygulamalarla dünyamızı geri dönüşü zor olan bir felakete doğru sürüklemektedir. Endüstrileşmenin ve buna bağlı olarak sosyal refahın hızla arttığı son yüzyılda çevresel kirlenmenin boyutları oldukça artmış ve günümüzde çevresel kirliliğin önlenmesi geçmişe göre daha da önem kazanmıştır. Günümüzde en çok üzerinde durulan çevresel problemleri; hava kirliliği, su kirliliği, su kaynaklarının yönetimi, katı ve tehlikeli atıkların yönetimi, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak saymak mümkündür.

Bunların ötesinde; bütün dünyanın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli çevresel problemi, ana kaynağı hava kirliliği olan küresel ısınma olarak tarif etmek mümkündür. Küresel ısınmaya en büyük etken olan karbon dioksit emisyonlarının atmosfere yüksek miktarda ve kontrolsüz bir şekilde verilmesinin yanında, atmosferdeki karbondioksit gazını kullanarak canlı hayatı için gerekli olan oksijeni temin eden ağaçların da değişik amaçlarla yok edilmesi küresel ısınmanın boyutlarını oldukça artırmış ve hızlandırmıştır.

Gerek orman arazilerinin başka amaçlar için kullanımı, gerek orman yangınları, gerekse diğer sebeplerle ağaçların sayısının azalması, yerine yenilerinin dikilmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Adını her yıl yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile kamuoyuna duyuran ÇEKÜD, her ferdin “en az kullandığı kadar ağaç dikmesi”nin gerekli olduğu inancından hareketle 2001 yılında İstanbul’da ağaçlandırma kampanyalarına başlamış ve 2005 yılından bu yana da “Türkiye Ağaçlanıyor” kampanyalarıyla bu faaliyeti Türkiye geneline taşımıştır. 2007 yılında da “99.999 Ağaç Kaldı” konseptiyle 100.000 ağaç kampanyasını başlatmıştır.

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle; ÇEKÜD olarak küresel ısınmanın ve çölleşmenin durmasına katkı sağlamak, çocuklarımızdan aldığımız emaneti onlara daha iyi bir şekilde teslim etmek için bütün halkımızı “en az kullandığımız kadar ağaç dikin” çağrısıyla ağaç dikme yarışına davet ediyoruz.

5 Haziran 2007, ÇEKÜD

2014-02-08T12:31:38+00:00Şubat 8th, 2014|Basında ÇEKÜD|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar