4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018)’na Davet

Anasayfa://4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018)’na Davet

4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018)’na Davet

Sayın Çevre Gönüllüsü,

4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018) 27 – 29 Haziran 2018 tarihlerinde Çevre Vakfı, ÇEKUD, Akademik  Platform, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderimi : 15 Aralık 2017

Özet Kabul İlanı     : 05 Ocak 2018

Tam Metin Gönderim          : 6 Nisan 2018

Kabul Edilenlerin İlanı (Tam Metin) : 04 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi      : 11 Mayıs 2018

Kayıt için Son Tarih    : 25 Mayıs 2018

Sempozyum Tarihi    : 27-29 Haziran 2018

 

Sempozyum için bildiriler www.i-sem.info adresi üzerinden gönderilmelidir.

SEMPOZYUM KONULARI

Bu sempozyumun ana temasını Savaş, Göç ve Çevre oluşturmaktadır.

 1. Savaşlar ve Çevresel Etkileri
 2. Tarihten günümüze göç
 3. Şehircilik
 4. Sürdürülebilir Kalkınma
 5. Çevre ve İnsan Sağlığı
 6. Doğal afetler ve çevresel etkileri
 7. Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
 8. İklim değişikliği
 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 10. Temiz teknolojiler
 11. Yeşil tedarik zinciri
 12. Din ve Çevre
 13. Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre
 14. Ahlâk Öğretileri ve Çevre
 15. Çevre Felsefesi ve Sosyolojisi
 16. Tarihte Çevre Kültürü
 17. Edebi Metinlerde Çevre
 18. Çevre Hukuku
 19. Çevre Eğitimi
 20. Toplumsal Çevre Bilinci
 21. Sağlıklı ve Helal Yaşama Çevre Etkisi

 

 

Son dönemin en önemli gündem maddelerini oluşturan Savaş ve beraberinde getirdiği göç olaylarının insanlık üzerinde oluşturduğu etkilerinin yanında, fiziksel çevrede meydana getirdiği ve getireceği olası etkiler, insanlığın geleceğini etkileyebilecek önemli bir konudur. Bu konunun sürekli gündemde tutulması ve karar vericiler üzerinde etkili olunması çok önemlidir.

Günümüz dünyasında giderek artan önemli Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik çabalar artsa da, genelde günübirlik çözüm arayışlarının devam ettiği gözükmektedir.

Karbon salınımına bağlı küresel ısınma dolayısı ile artan iklim değişikliği, bazı ülkelerdeki çok ciddi kontrolsüz üretim politikaları ile hava kirliliği gibi problemler dünyanın yaşanabilirliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Bu durumun dünya ölçeğinde önemsenmesine ve günlük haber metinlerinin başlarında yer almasına rağmen, ciddi önlemlerin alınmayışı da dikkat çekmektedir. Bölgesel çevre sorunlarının giderek büyüyüp küresel sorun haline gelmeye başlaması da korkutan bir gerçektir.

Bu sempozyum, çevresel sorunların yanında, üstü örtülen asıl nedenlerinin tartışılacağı bir perspektifi sunacak olması açısından alanında öncü olacaktır.

Sempozyumda sadece sorunların ifade edilip geçildiği bir data gösterimi değil, temel ahlaki perspektiften de bakılarak, çevresel sorunların teknik, iktisadi ve sosyal alanlardaki uzmanların birlikteliğinde tartışılacağı ender bir uluslararası platform gerçekleştirilmiş olacaktır.

Çevresel sorunların ortaya çıkmasında aşırı üretim ve gereksiz tüketimler yanında, israf gibi birçok sebep yer almaktadır. Dolayısıyla çevre konusunun değerden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır.

Sorunların temelinde, bireysel ve toplumsal değerlerin değişmesi, bozulması gibi gerçekler de söz konusudur. Genel olarak Ahlaki Değerler olarak ifade edebileceğimiz bir kısım Evrensel insani değerlerin yok olması, toplumsallıktan bireyselliğe dönüşüm de sorunları artıran birer etkendir.

Eksikliği gitgide hissedilen, ulusal ve uluslararası platformlarda gündemden düşmüş olan Ahlakilik kavramıyla Çevrenin sıkı bağı bu sempozyumun ana konusu olarak gündeme gelecektir. Unuttuğumuz Ahlaki değerlerin Çevre açısından da ne derece önemli ve çözümcül yaklaşımlar sunma potansiyeline sahip olduğunu hep beraber irdeleme fırsatı yakalamış olacağız.

Sempozyumun tüm branşlardan bilim adamlarını buluşturacak, farklı alanlardan konunun nasıl görüldüğü, sorunların kaynağı ve çözüm yolları hususunda gerçek çözümler olarak nelerin yapılması gerektiğinin tartışılacak olması, son derece önemlidir.

Sempozyuma bilim insanları dışında sanayi, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılması planlanmakta olup, tüm tarafların bir araya gelip çevresel sorunları tartışmaları ve köklü çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Bu sempozyumda bulunmanız, hazırlayacağınız sunu ve bildirilerle Çevre sorunlarının anlaşılması ve çözümü hususunda bir cümle de olsa katkı vermeniz çok önemlidir.

Kelebek etkisi yapması düşüncesiyle sadece dinleyici olarak katılmak dahi insanlığın geleceği açısından son derece önem arz etmektedir.

Tüm bu konuların tartışılacağı sempozyumda sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

YAYIN İMKANLARI

Bilim kurulu tarafından, sözlü sunumu yapılan bildirilerden seçilenler aşağıdaki uluslararası hakemli dergilerden birinde yayınlanabilecektir.

Environment, Development and Sustainability (ENVI) open_in_new Science Citation Index Expanded indeksli

Technologica Actaopen_in_new EBSCO indeksli

Epiphany Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences open_in_new EBSCO indeksli

Sakarya University Journal of Science (SAUFENBILDER) open_in_new TR-Dizin indeksli

Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN) open_in_new Uluslararası diğer indeksli

Inquiry – Sarajevo Journal of Social Sciences open_in_new Uluslararası diğer indeksli

Academic Platform Journal of Engineering and Science (APJES) open_in_new TR-Dizin indeksli

Bu sempozyumda bulunmanız, hazırlayacağınız bildirilerle çevre sorunlarının anlaşılması ve çözümü hususunda katkı verecek olmanız takdire şayandır. Sizleri sempozyumda ağırlamaktan onur duyacağız.

ISEM 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı

 

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

Prof. Dr. Ahmet ALP

Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI

2017-11-22T16:30:42+00:00Kasım 22nd, 2017|ÇEKUD’den Haber Var|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar