3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2016)’na Davet

Anasayfa://3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2016)’na Davet

3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2016)’na Davet

Sayın Çevre Gönüllüsü,

3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2016), 04-06 Kasım tarihleri arasında Wome Deluxe Otel /Alanya’da  ÇEKUD, Akademik Platform, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Çevre Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecektir

Türkiye’de 15 Temmuz’da başlayan olaylar neticesinde “Ülke Genelinde 21/7/2016 Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesine karar verilmiştir”. Olağan Üstü Hal kararı kapsamında, Türk akademisyenlerin yurt dışına çıkışlarına sınırlama getirilmiştir.

Fiili durumun bağlayıcılığı çerçevesinde, 22-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında Saraybosna’da yapılması planlanmış olan ISEM2016 sempozyumu 4-6 Kasım 2016’da  Alanya/Türkiye’de düzenlenecektir.

Günümüz dünyasında giderek artan çevre sorunlarına önem verildiği görülse de, genelde günübirlik çözüm arayışlarının devam ettiği gözükmektedir. Bu sempozyum, çevresel sorunların yanında, üstü örtülen asıl nedenlerinin tartışılacağı bir perspektifi sunacak olması açısından alanında öncü olacaktır. Sempozyuma bilim insanları dışında sanayi, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılması planlanmakta olup, tüm tarafların bir araya gelerek çevresel sorunları tartışmaları ve köklü çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Sempozyum için bildiriler www.i-sem.info adresi üzerinden gönderilmelidir.

Sempozyuma Türkçe veya İngilizce gönderebileceğiniz tam metin bildirilerinizi sözlü  olarak sunabilirsiniz. Sözlü sunumu yapılan bildirilerden seçilenler aşağıdaki uluslararası hakemli dergilerden birinde yayınlanabilecektir.

Bu sempozyumda bulunmanız, hazırlayacağınız bildirilerle çevre sorunlarının anlaşılması ve çözümü hususunda katkı verecek olmanız takdire şayandır. Sizleri sempozyumda ağırlamaktan onur duyacağız.

Prof. Dr. Ahmet ALP

ISEM2016 Organizasyon Komitesi Başkanı

 

Önemli  Tarihler

Genişletilmiş Özet: 9 Eylül 2016

Özet Geri Dönüş Son Tarih: 30 Eylül 2016

Tam Metin Gönderim: 14 Ekim 2016

Kabul Edilenlerin İlanı (Tam Metin): 18 Ekim 2016

Kayıt için Son Tarih 21 Ekim 2016

Sempozyum Programının İlanı: 28 Ekim 2016

Sempozyum: 4-6 Kasım 2016

 

Sempozyum Konuları
1) Atık Yönetimi

2) Su Kirliliği ve Kontrol Teknikleri

3) Hava Kirliliği ve Kontrol

4) Çevre Dostu Enerji Üretim Teknikleri ve Yönetimi

5) Çevre ve Ahlak Açısından Mühendislik

6) Semavi Dinlerde Çevre

7) İslam’ın Temel Kaynaklarında Çevre

8) İslam Medeniyeti ve Çevre

9) Tasavvuf Kültürü ve Çevre

10) İslam Ahlâk Öğretisi ve Çevre Bilinci

11) Çevre Felsefesi ve Sosyolojisi

 12) Göç ve Çevre

13) Yeşil Ekonomi

14) Sürdürülebilir Kalkınma

15) Yeşil Tedarik Zinciri

16) Şehircilik ve Çevre

17) Tarihte Çevre Kültürü

18) Gençlik ve Çevre

19) İnsan Sağlığı ve Çevre

20) Çevre Hukuku

21) Savaş ve Çevre

22) Diğer

 

 

2016-09-05T16:22:47+00:00Ağustos 29th, 2016|ÇEKUD’den Haber Var|Hiç yorum yapılmamış

Yorumlar

avatar